PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

PODRAVKA d.d.

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća • osnovano 1993. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 2.187,9M 2.285,0M
Dobit (neto) 193,8M 245,1M
Imovina 3.056,6M 3.075,7M
Zaposleni 3,17k 3,24k
Prosječna plaća 7,92k 8,02k

Vlasnici i uprava

Damir Grbavac predsjednik nadzornog odbora
Luka Burilović zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Felak član nadzornog odbora
Krunoslav Vitelj član nadzornog odbora
Ksenija Horvat član nadzornog odbora
Marina Dabić član nadzornog odbora
Petar Miladin član nadzornog odbora
Tomislav Kitonić član nadzornog odbora
Martina Dalić predsjednik uprave
Davor Doko član uprave
Ivan Ostojić član uprave
Ljiljana Šapina član uprave
Milan Tadić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2.184,2M 2.060,2M 2.148,8M 2.187,9M 2.285,0M
Poslovni prihodi 1.965,8M 2.010,8M 2.097,6M 2.122,8M 2.211,4M
Poslovni rashodi 2.042,4M 1.892,5M 1.982,5M 1.955,1M 2.025,3M
Financijski prihodi 218,4M 49,3M 51,1M 65,0M 73,6M
Financijski rashodi 58,7M 36,4M 11,2M 8,93M 3,56M
Ukupni rashodi 2.101,2M 1.929,0M 1.993,8M 1.964,0M 2.028,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 86,4M 113,1M 145,1M 193,8M 245,1M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 83,0M 131,2M 155,0M 223,8M 256,1M
Porez na dobit -3,35M 18,0M 9,86M 30,0M 11,0M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1.911,5M 2.001,7M 2.092,5M 2.109,4M 2.154,6M
Nematerijalna imovina 92,2M 83,5M 84,7M 84,1M 85,7M
Materijalna imovina 827,3M 943,8M 948,0M 954,9M 973,1M
Financijska imovina 959,5M 944,6M 1.015,4M 1.021,9M 1.021,5M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.171,6M 987,8M 947,0M 945,6M 918,0M
Potraživanja 471,2M 488,9M 480,5M 400,1M 397,2M
Financijska imovina 89,1M 61,3M 25,3M 84,9M 79,7M
Novac u banci i blagajni 132,0M 68,1M 2,18M 2,28M 2,50M
Ukupno aktiva 3.086,8M 2.994,0M 3.042,6M 3.056,6M 3.075,7M