BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

BELUPO d.d.

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka • osnovano 1992. godine

Kontakt

Ulica Danica 5
Koprivnica

☎ +385 48 659 000

 

OIB74181493335

MBS010006854

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 716,0M 737,3M
Dobit (neto) 52,4M 86,7M
Imovina 1.497,0M 1.416,4M
Zaposleni 1,15k 1,20k
Prosječna plaća 10,6k 10,7k

Vlasnici i uprava

PODRAVKA d.d. jedini dioničar
Martina Dalić predsjednik nadzornog odbora
Davor Doko zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dubravko Barić član nadzornog odbora
Petar Miladin član nadzornog odbora
Hrvoje Čeović predsjednik uprave
Marko Đerek član uprave
Tihomir Heđever član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 713,6M 696,7M 723,9M 716,0M 737,3M
Poslovni prihodi 652,6M 672,1M 718,3M 709,5M 733,2M
Poslovni rashodi 591,4M 603,7M 627,1M 641,9M 627,8M
Financijski prihodi 60,9M 24,5M 5,63M 6,56M 4,08M
Financijski rashodi 39,6M 34,5M 8,34M 8,75M 2,32M
Ukupni rashodi 631,0M 638,3M 635,5M 650,7M 630,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 64,3M 45,1M 70,1M 52,4M 86,7M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 82,5M 58,4M 88,4M 65,3M 107,1M
Porez na dobit 18,1M 13,3M 18,3M 12,9M 20,3M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1.060,5M 1.026,5M 995,4M 987,0M 925,8M
Nematerijalna imovina 48,2M 51,2M 58,2M 64,1M 66,3M
Materijalna imovina 743,9M 729,2M 717,6M 713,5M 683,5M
Financijska imovina 137,6M 128,6M 120,2M 122,7M 109,5M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 453,7M 429,4M 442,8M 507,1M 487,4M
Potraživanja 233,5M 209,5M 262,6M 310,5M 312,6M
Financijska imovina 4,30M 8,46M 8,49M 8,76M 10,8M
Novac u banci i blagajni 77,6M 44,9M 14,6M 2,02M 1,31M
Ukupno aktiva 1.518,6M 1.467,4M 1.449,7M 1.497,0M 1.416,4M