PETROL d.o.o.

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima • osnovano 2000. godine

Kontakt

Savska Opatovina 36
Zagreb

☎ +385 1 6680 004

 

OIB75550985023

MBS040156017

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 2.921,3M 4.272,0M
Dobit (neto) 159,4M 172,0M
Imovina 2.370,1M 2.775,5M
Zaposleni 983 1,02k
Prosječna plaća 4,89k 5,43k
2020 2021
Prihodi 387,7M 566,9M
Dobit (neto) 21,1M 22,8M
Imovina 314,5M 368,3M
Zaposleni 983 1,02k
Prosječna plaća 649 720

Vlasnici i uprava

Miha Kirn predsjednik nadzornog odbora
Robert Bizjak zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mladen Lesar član nadzornog odbora
PETROL Slovenska energetska družba jedini član d.o.o
Simona Kostrevc predsjednik uprave
Jože Smolič prokurist
Niko Knez član uprave
Vladimir Kuzmić član uprave

PETROL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4.703,0M 5.447,0M 5.566,4M 2.921,3M 4.272,0M
Poslovni prihodi 4.664,9M 5.408,7M 5.547,2M 2.892,1M 4.248,6M
Poslovni rashodi 4.577,7M 5.314,2M 5.311,8M 2.690,0M 4.031,6M
Financijski prihodi 38,1M 38,2M 19,1M 29,1M 23,4M
Financijski rashodi 40,3M 32,0M 27,2M 35,0M 26,8M
Ukupni rashodi 4.618,1M 5.346,2M 5.339,1M 2.725,0M 4.058,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 61,0M 88,9M 181,1M 159,4M 172,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 84,9M 100,8M 227,2M 196,2M 213,5M
Porez na dobit 23,9M 11,9M 46,0M 36,7M 41,4M
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1.045,0M 1.026,3M 1.404,7M 1.268,4M 1.158,6M
Nematerijalna imovina 32,5M 32,1M 88,0M 79,6M 67,9M
Materijalna imovina 851,1M 840,9M 1.187,3M 1.081,5M 1.003,5M
Financijska imovina 152,3M 127,5M 118,0M 90,5M 67,8M
Potraživanja 1,93M 143,6k 189,3k - -
Kratkotrajna imovina 676,3M 844,1M 864,5M 1.097,4M 1.583,5M
Potraživanja 464,7M 388,3M 497,5M 389,1M 573,9M
Financijska imovina 67,1M 256,3M 160,6M 488,3M 766,4M
Novac u banci i blagajni 32,7M 59,9M 56,9M 104,7M 93,0M
Ukupno aktiva 1.724,8M 1.873,7M 2.272,5M 2.370,1M 2.775,5M

PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata Zagreb