PERKOVIĆ PROMET d.o.o.

Proizvodnja gotove betonske smjese • osnovano 2012. godine

Kontakt

Dalmatinska 84
Staro Topolje

☎ +385 3525611

 

OIB97770800908

MBS030120569

2020 2021
Prihodi 27,9M 29,5M
Dobit (neto) 2,12M 2,32M
Imovina 14,5M 21,3M
Zaposleni 12 19
Prosječna plaća 5,02k 3,18k
2020 2021
Prihodi 3,71M 3,92M
Dobit (neto) 281,9k 308,8k
Imovina 1,92M 2,83M
Zaposleni 12 19
Prosječna plaća 667 422

Vlasnici i uprava

Jurica Perković osnivač, direktor

PERKOVIĆ PROMET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2016 2017 2018 2020 2021
Ukupni prihodi 6,48M 8,77M 12,9M 27,9M 29,5M
Poslovni prihodi 6,45M 8,77M 12,9M 27,8M 29,1M
Poslovni rashodi 6,13M 8,16M 11,7M 25,3M 26,6M
Financijski prihodi 26,6k 3,78k 15,0k 147,1k 389,4k
Financijski rashodi 9,26k 10,1k 32,6k 52,9k 81,6k
Ukupni rashodi 6,13M 8,17M 11,8M 25,3M 26,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 276,8k 488,4k 949,7k 2,12M 2,32M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 346,0k 597,3k 1,16M 2,60M 2,84M
Porez na dobit 69,2k 108,9k 210,3k 478,2k 522,4k
2016 2017 2018 2020 2021
Dugotrajna imovina 898,0k 985,9k 2,46M 6,12M 8,45M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 898,0k 985,9k 2,39M 5,95M 8,28M
Financijska imovina - - 75,0k 175,0k 175,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,85M 2,77M 4,78M 8,40M 12,9M
Potraživanja 591,4k 889,3k 2,07M 5,33M 8,66M
Financijska imovina 25,0k 30,0k 25,0k 14,1k 835,5k
Novac u banci i blagajni 646,3k 5,58k 816,7k 37,0k 26,7k
Ukupno aktiva 3,75M 3,75M 7,25M 14,5M 21,3M

PERKOVIĆ PROMET d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Staro Topolje