PERKOVIĆ PROMET d.o.o.

Proizvodnja gotove betonske smjese • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dalmatinska 84
Staro Topolje

☎ +385 35 256 211

 

OIB97770800908

MBS030120569

2021 2022
Prihodi 3.922.595 4.524.954
Dobit (neto) 308.819 396.012
Imovina 2.837.166 3.645.818
Zaposleni 19 17
Prosječna plaća 422 532
2021 2022
Prihodi 29.554.796 34.093.270
Dobit (neto) 2.326.800 2.983.758
Imovina 21.376.628 27.469.416
Zaposleni 19 17
Prosječna plaća 3.187 4.012

Vlasnici i uprava

Jurica Perković osnivač, direktor

PERKOVIĆ PROMET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.164.660 1.723.355 3.712.236 3.922.595 4.524.954
Poslovni prihodi 1.164.157 1.721.353 3.692.703 3.870.911 4.472.020
Poslovni rashodi 1.084.029 1.565.045 3.359.770 3.533.606 4.036.996
Financijski prihodi 502 2.002 19.532 51.683 52.933
Financijski rashodi 1.344 4.335 7.023 10.830 3.116
Ukupni rashodi 1.085.374 1.569.380 3.366.794 3.544.437 4.040.113
Dobit ili gubitak razdoblja 64.831 126.054 281.961 308.819 396.012
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 79.285 153.975 345.442 378.158 484.841
Porez na dobit 14.454 27.921 63.481 69.338 88.828
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 130.860 327.545 813.395 1.122.608 1.058.865
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 130.860 317.590 790.168 1.099.382 1.035.639
Financijska imovina - 9.954 23.226 23.226 23.226
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 367.763 635.201 1.115.874 1.714.557 2.586.952
Potraživanja 118.038 275.702 707.652 1.149.996 1.243.066
Financijska imovina 3.981 3.321 1.873 110.899 553.759
Novac u banci i blagajni 741 108.403 4.921 3.545 1.267
Ukupno aktiva 498.623 962.746 1.929.270 2.837.166 3.645.818
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.775.134 12.984.625 27.969.848 29.554.796 34.093.270
Poslovni prihodi 8.771.348 12.969.540 27.822.678 29.165.384 33.694.442
Poslovni rashodi 8.167.623 11.791.834 25.314.188 26.623.960 30.416.753
Financijski prihodi 3.786 15.085 147.170 389.411 398.828
Financijski rashodi 10.131 32.664 52.922 81.601 23.479
Ukupni rashodi 8.177.754 11.824.498 25.367.110 26.705.562 30.440.232
Dobit ili gubitak razdoblja 488.473 949.755 2.124.439 2.326.800 2.983.758
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 597.380 1.160.127 2.602.738 2.849.234 3.653.038
Porez na dobit 108.907 210.372 478.299 522.434 669.280
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 985.966 2.467.888 6.128.527 8.458.294 7.978.025
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 985.966 2.392.888 5.953.527 8.283.294 7.803.025
Financijska imovina - 75.000 175.000 175.000 175.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.770.912 4.785.922 8.407.559 12.918.335 19.491.391
Potraživanja 889.359 2.077.279 5.331.810 8.664.650 9.365.885
Financijska imovina 30.000 25.025 14.114 835.575 4.172.302
Novac u banci i blagajni 5.588 816.766 37.084 26.716 9.549
Ukupno aktiva 3.756.878 7.253.810 14.536.086 21.376.628 27.469.416

PERKOVIĆ PROMET d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Staro Topolje

Drugi posjetitelji su još tražili...