PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dalmatinska 52/E
Staro Topolje

☎ +385 35 256 211

 

OIB66560090496

MBS030221855

2021 2022
Prihodi - 14.472
Dobit (neto) −120 1.188
Imovina 2.434 373.144
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 109.043
Dobit (neto) −910 8.952
Imovina 18.342 2.811.456
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Jurica Perković jedini osnivač d.o.o, direktor

PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - 14.472
Poslovni prihodi - - -
Poslovni rashodi 99 120 5.796
Financijski prihodi - - 14.472
Financijski rashodi - - 7.379
Ukupni rashodi 99 120 13.176
Dobit ili gubitak razdoblja −99 −120 1.188
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −99 −120 1.295
Porez na dobit - - 107
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 161.400
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - - 161.400
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 2.555 2.434 211.743
Potraživanja - - -
Financijska imovina 2.521 2.389 71
Novac u banci i blagajni 33 45 418
Ukupno aktiva 2.555 2.434 373.144
🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - 109.043
Poslovni prihodi - - -
Poslovni rashodi 748 910 43.677
Financijski prihodi - - 109.043
Financijski rashodi - - 55.604
Ukupni rashodi 748 910 99.281
Dobit ili gubitak razdoblja −748 −910 8.952
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −748 −910 9.762
Porez na dobit - - 810
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 1.216.074
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - - 1.216.074
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 19.252 18.342 1.595.382
Potraživanja - - -
Financijska imovina 19.000 18.000 540
Novac u banci i blagajni 252 342 3.154
Ukupno aktiva 19.252 18.342 2.811.456

PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Staro Topolje