PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo • osnovano 2019. godine

Kontakt

Dalmatinska 52
Staro Topolje

☎ +385 35 256 211

 

OIB66560090496

MBS030221855

2020 2021
Prihodi - -
Dobit (neto) -748 -910
Imovina 19,2k 18,3k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi - -
Dobit (neto) -99 -120
Imovina 2,55k 2,43k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Jurica Perković jedini osnivač d.o.o, direktor

PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2020 2021
Ukupni prihodi - -
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 748 910
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 748 910
Dobit ili gubitak razdoblja -748 -910
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -748 -910
Porez na dobit - -
2020 2021
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 19,2k 18,3k
Potraživanja - -
Financijska imovina 19,0k 18,0k
Novac u banci i blagajni 252 342
Ukupno aktiva 19,2k 18,3k

PERKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Staro Topolje

Drugi posjetitelji su još tražili...