ONYX d.o.o. za turizam

ONYX d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2014. godine

Kontakt

ULICA DOMOVINSKOG RATA 61
Split

☎ +385 21 374 769

 

OIB62531840630

MBS060312151

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 3,50M 2,17M
Dobit (neto) 513,9k -327,6k
Imovina 31,7M 38,2M
Zaposleni 8 8
Prosječna plaća 4,00k 4,33k

Vlasnici i uprava

Josip Komar jedini član d.o.o
Dijana Bakić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Davor Pavlov član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,14M 3,26M 3,34M 3,50M 2,17M
Poslovni prihodi 5,65M 3,20M 3,31M 3,36M 2,17M
Poslovni rashodi 4,31M 3,01M 2,55M 2,81M 2,45M
Financijski prihodi 490,5k 57,4k 38,8k 131,7k 2,10k
Financijski rashodi 863,2k 114,9k 23,0k 26,0k 32,9k
Ukupni rashodi 5,17M 3,12M 2,57M 2,84M 2,48M
Dobit ili gubitak razdoblja 568,2k 19,2k 483,0k 513,9k -327,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 964,0k 141,4k 769,7k 656,6k -306,3k
Porez na dobit 395,8k 122,2k 286,7k 142,6k 21,2k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 14,5M 17,2M 26,3M 19,8M 24,5M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 14,5M 14,2M 14,7M 14,9M 15,2M
Financijska imovina - 3,03M 11,6M 4,85M 9,20M
Potraživanja - - - - 37,4k
Kratkotrajna imovina 11,0M 11,6M 8,50M 11,8M 13,7M
Potraživanja 10,4M 11,1M 7,95M 11,2M 11,8M
Financijska imovina 94,5k 236,1k 281,6k 424,4k 127,5k
Novac u banci i blagajni 558,6k 252,8k 270,7k 210,0k 1,74M
Ukupno aktiva 25,6M 28,8M 34,9M 31,7M 38,2M