NOSCO d.o.o. za trgovinu i usluge

NOSCO d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2012. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 429,6k 360,7k
Dobit (neto) 5,82k 54,3k
Imovina 321,3k 418,9k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 2,73k 1,12k

Vlasnici i uprava

Marija Lukačin jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 340,7k 129,8k 180,5k 429,6k 360,7k
Poslovni prihodi 339,2k 129,6k 180,5k 428,5k 360,6k
Poslovni rashodi 331,4k 320,7k 214,9k 419,3k 300,9k
Financijski prihodi 1,44k 127 3 1,15k 52
Financijski rashodi 5,46k 4,92k 995 4,52k 247
Ukupni rashodi 336,9k 325,7k 215,9k 423,8k 301,2k
Dobit ili gubitak razdoblja 3,29k -195,8k -35,3k 5,82k 54,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,79k -195,8k -35,3k 5,82k 59,5k
Porez na dobit 503 - - - 5,16k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 107,1k 145,0k 114,9k 48,1k 68,9k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 107,1k 145,0k 114,9k 48,1k 68,9k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 427,1k 89,1k 117,6k 273,2k 350,0k
Potraživanja 90,8k 62,3k 35,8k 30,2k 46,1k
Financijska imovina - - 49,8k 113,7k 220,5k
Novac u banci i blagajni 336,3k 26,7k 31,9k 129,2k 83,3k
Ukupno aktiva 534,3k 234,1k 232,6k 321,3k 418,9k