NETA TVORNICA MREŽA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju

NETA TVORNICA MREŽA d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 2005. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 47,2M 57,4M
Dobit (neto) 3,75M 3,08M
Imovina 57,5M 61,8M
Zaposleni 85 114
Prosječna plaća 5,30k 4,57k

Vlasnici i uprava

Jagoda Eškinja jedini član d.o.o, direktor
Ivan Eškinja prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 48,5M 48,3M 52,0M 47,2M 57,4M
Poslovni prihodi 48,2M 47,8M 51,9M 47,1M 57,3M
Poslovni rashodi 44,7M 44,1M 46,5M 42,1M 53,2M
Financijski prihodi 301,1k 418,0k 103,0k 180,2k 154,5k
Financijski rashodi 1,10M 901,0k 524,4k 752,9k 409,8k
Ukupni rashodi 45,8M 45,0M 47,0M 42,8M 53,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,16M 2,61M 4,00M 3,75M 3,08M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,68M 3,26M 4,95M 4,39M 3,84M
Porez na dobit 516,0k 651,1k 947,3k 646,1k 758,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 37,4M 33,6M 33,3M 32,1M 33,8M
Nematerijalna imovina - 831,7k 633,2k 428,0k 222,9k
Materijalna imovina 35,1M 32,2M 32,0M 30,9M 33,1M
Financijska imovina 2,32M 572,9k 618,5k 758,5k 439,7k
Potraživanja - 7,06k 6,56k 5,55k 4,54k
Kratkotrajna imovina 23,0M 21,4M 21,9M 25,4M 27,9M
Potraživanja 12,3M 9,18M 10,6M 8,48M 13,0M
Financijska imovina - - - 200,0k 774,4k
Novac u banci i blagajni 930,6k 878,1k 761,1k 582,5k 959,3k
Ukupno aktiva 60,5M 55,1M 55,3M 57,5M 61,8M