MERITUM PLUS j.d.o.o.

Upravljačke djelatnosti • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - 0
Dobit (neto) −23 -
Imovina 13 13
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 1
Dobit (neto) −174 -
Imovina 100 100
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Jelena Jelić osnivač, direktor

MERITUM PLUS j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 0
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 23 -
Financijski prihodi - 0
Financijski rashodi - 0
Ukupni rashodi 23 0
Dobit ili gubitak razdoblja −23 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −23 -
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 13 13
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 13 13
Ukupno aktiva 13 13
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 1
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 174 -
Financijski prihodi - 1
Financijski rashodi - 1
Ukupni rashodi 174 1
Dobit ili gubitak razdoblja −174 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −174 -
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 100 100
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 100 100
Ukupno aktiva 100 100

MERITUM PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za upravljačke djelatnosti Biograd Na Moru