MERITUM PLUS j.d.o.o.

Upravljačke djelatnosti • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 0 23.255
Dobit (neto) 0 5.733
Imovina 13 27.776
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Jelena Jelić osnivač, direktor

MERITUM PLUS j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 0 23.255
Poslovni prihodi 0 0 23.255
Poslovni rashodi 23 0 17.521
Financijski prihodi 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0
Ukupni rashodi 23 0 17.521
Dobit ili gubitak razdoblja −23 0 5.733
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −23 0 5.733
Porez na dobit 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 23.255
Nematerijalna imovina 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 23.255
Kratkotrajna imovina 13 13 4.521
Potraživanja 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0
Novac u banci i blagajni 13 13 4.521
Ukupno aktiva 13 13 27.776

MERITUM PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za upravljačke djelatnosti Biograd Na Moru