Nemus Lex d.o.o. za trgovinu i usluge

Nemus Lex d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2004. godine

Kontakt

Vukomerečka cesta 2
Zagreb

☎ +385 1 2851 378

 

OIB02881690679

MBS080485027

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 12,1M 9,79M
Dobit (neto) 3,04M 1,94M
Imovina 5,75M 8,23M
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 5,76k 9,26k

Vlasnici i uprava

STADA d.o.o. jedini član d.o.o
Karla Raffaelli direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,15M 6,57M 7,29M 12,1M 9,79M
Poslovni prihodi 6,15M 6,57M 7,29M 12,1M 9,79M
Poslovni rashodi 5,13M 5,92M 6,65M 8,37M 7,41M
Financijski prihodi 2,08k 28 1,23k 1,61k 5
Financijski rashodi 19,2k 17,7k 13,3k 11,2k 7,97k
Ukupni rashodi 5,15M 5,94M 6,66M 8,38M 7,41M
Dobit ili gubitak razdoblja 813,5k 509,2k 508,7k 3,04M 1,94M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,00M 628,9k 629,3k 3,72M 2,37M
Porez na dobit 188,3k 119,6k 120,6k 672,0k 431,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 177,6k 55,8k 155,2k 157,6k 3,12M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 177,6k 55,8k 23,9k 55,8k 56,3k
Financijska imovina - - - - 3,00M
Potraživanja - - 131,2k 101,8k 72,3k
Kratkotrajna imovina 1,90M 2,29M 2,16M 5,60M 5,10M
Potraživanja 708,3k 709,9k 926,3k 2,18M 1,19M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 579,8k 793,4k 601,4k 2,16M 2,23M
Ukupno aktiva 2,10M 2,34M 2,32M 5,75M 8,23M