NADA KOM. d.o.o. u likvidaciji

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo • osnovano 1991. godine

Kontakt

Veslačka 2
Zagreb

OIB90691650711

MBS080352023

2016 2017
Prihodi 24,5k 18,9k
Dobit (neto) -21,3k -19,9k
Imovina 344,8k 394,4k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2016 2017
Prihodi 3,25k 2,51k
Dobit (neto) -2,83k -2,64k
Imovina 45,7k 52,3k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

NADA KOM. d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

2013 2014 2015 2016 2017
Ukupni prihodi 36,0k 19,2k 20,7k 24,5k 18,9k
Poslovni prihodi 36,0k 19,2k 20,7k 24,5k 18,9k
Poslovni rashodi 45,3k 41,6k 43,3k 45,9k 38,8k
Financijski prihodi 1 1 1 1 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 45,3k 41,6k 43,3k 45,9k 38,8k
Dobit ili gubitak razdoblja -9,31k -22,4k -22,5k -21,3k -19,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -9,31k -22,4k -22,5k -21,3k -19,9k
Porez na dobit - - - - -
2013 2014 2015 2016 2017
Dugotrajna imovina - - - 157,2k 179,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - 157,2k 179,1k
Kratkotrajna imovina 128,7k 153,0k 163,1k 187,5k 215,3k
Potraživanja 118,0k 145,6k 159,1k 180,4k 209,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 205 171 283 2,97k 3,98k
Ukupno aktiva 128,7k 153,0k 163,1k 344,8k 394,4k

NADA KOM. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji Zagreb