MODERN GAMES d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Stepinčeva 36
Stobreč

☎ +385 21 326 891

 

OIB57622338715

MBS040224675

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.716.291 722.600
Dobit (neto) 354.819 −1.247.256
Imovina 498.307 1.312.235
Zaposleni 17 13
Prosječna plaća 522 1.315
2021 2022
Prihodi 12.931.398 5.444.436
Dobit (neto) 2.673.391 −9.397.451
Imovina 3.754.495 9.887.037
Zaposleni 17 13
Prosječna plaća 3.940 9.908

Vlasnici i uprava

OB Holding 1 OÜ jedini član d.o.o
Gunnar Vilk član uprave

MODERN GAMES d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.315.504 1.535.221 740.508 1.716.291 722.600
Poslovni prihodi 2.307.105 1.535.162 740.508 1.716.099 719.042
Poslovni rashodi 2.076.694 2.116.416 1.036.073 936.932 1.866.479
Financijski prihodi 8.399 58 0 191 3.558
Financijski rashodi 464.040 239.652 123.668 424.539 103.377
Ukupni rashodi 2.540.735 2.356.069 1.159.742 1.361.471 1.969.856
Dobit ili gubitak razdoblja −225.231 −820.847 −419.233 354.819 −1.247.256
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −225.231 −820.847 −419.233 354.819 −1.247.256
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.754.951 1.164.498 821.029 293.786 883.293
Nematerijalna imovina 166.994 68.409 19.827 - 490.081
Materijalna imovina 1.349.055 857.187 588.845 48.249 174.882
Financijska imovina 238.901 238.901 212.356 245.537 218.329
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 763.123 769.476 445.652 138.151 312.281
Potraživanja 103.277 27.702 1.777 33.886 28.082
Financijska imovina 23.652 287.620 259.023 - 13.117
Novac u banci i blagajni 391.130 174.421 116.877 103.494 267.877
Ukupno aktiva 2.584.436 2.045.462 1.266.682 498.307 1.312.235
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 17.446.168 11.567.125 5.579.361 12.931.398 5.444.436
Poslovni prihodi 17.382.884 11.566.683 5.579.360 12.929.954 5.417.627
Poslovni rashodi 15.646.857 15.946.139 7.806.299 7.059.315 14.062.990
Financijski prihodi 63.286 442 1 1.444 26.809
Financijski rashodi 3.496.315 1.805.664 931.779 3.198.692 778.897
Ukupni rashodi 19.143.172 17.751.804 8.738.078 10.258.007 14.841.887
Dobit ili gubitak razdoblja −1.697.003 −6.184.678 −3.158.717 2.673.391 −9.397.451
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.697.003 −6.184.678 −3.158.717 2.673.391 −9.397.451
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.222.680 8.773.914 6.186.048 2.213.535 6.655.173
Nematerijalna imovina 1.258.219 515.435 149.394 - 3.692.521
Materijalna imovina 10.164.461 6.458.479 4.436.654 363.535 1.317.652
Financijska imovina 1.800.000 1.800.000 1.600.000 1.850.000 1.645.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.749.755 5.797.623 3.357.771 1.040.906 2.352.884
Potraživanja 778.142 208.723 13.393 255.319 211.585
Financijska imovina 178.209 2.167.080 1.951.613 - 98.831
Novac u banci i blagajni 2.946.969 1.314.178 880.613 779.782 2.018.326
Ukupno aktiva 19.472.436 15.411.537 9.543.819 3.754.495 9.887.037

MODERN GAMES društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje igara na sreću Stobreč