Model Pakiranja d.d.

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona • osnovano 1974. godine

Kontakt

Kanalski put 14
Zagreb

☎ +385 1 2409 619

 

OIB01993249507

MBS080007894

2020 2021
Prihodi 193,0M 240,0M
Dobit (neto) 14,4M -9,23M
Imovina 164,6M 186,0M
Zaposleni 154 164
Prosječna plaća 6,29k 6,40k
2020 2021
Prihodi 25,6M 31,8M
Dobit (neto) 1,91M -1,22M
Imovina 21,8M 24,6M
Zaposleni 154 164
Prosječna plaća 834 850

Vlasnici i uprava

Model Holding AG jedini dioničar
Daniel Urs Model predsjednik nadzornog odbora
Maria Elisabeth Model zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Beat Amberg član nadzornog odbora
Jurica Brkić predsjednik uprave
Davorka Mađerić član uprave
Franjo Skok član uprave

Model Pakiranja d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 158,6M 195,2M 193,7M 193,0M 240,0M
Poslovni prihodi 157,7M 194,1M 193,4M 192,4M 239,4M
Poslovni rashodi 166,3M 200,5M 183,2M 179,6M 247,0M
Financijski prihodi 917,6k 1,17M 322,3k 652,4k 602,5k
Financijski rashodi 3,80M 2,14M 2,23M 2,91M 1,35M
Ukupni rashodi 170,1M 202,7M 185,4M 182,5M 248,4M
Dobit ili gubitak razdoblja -11,5M -7,42M 8,31M 14,4M -9,23M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -11,5M -7,42M 8,31M 10,5M -8,33M
Porez na dobit - - - -3,90M 898,9k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 91,1M 90,5M 99,3M 93,9M 105,3M
Nematerijalna imovina 1,85M 547,9k 21,7k 104,8k 126,5k
Materijalna imovina 89,2M 90,0M 99,3M 89,9M 102,1M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 60,2M 63,1M 66,7M 70,4M 80,4M
Potraživanja 36,2M 35,3M 33,5M 36,7M 47,1M
Financijska imovina - 15,0k - - 15,0k
Novac u banci i blagajni 9,33M 9,29M 17,8M 22,3M 11,8M
Ukupno aktiva 151,6M 153,9M 166,3M 164,6M 186,0M

Model Pakiranja dioničko društvo za proizvodnju i promet kartonske i papirne ambalaže Zagreb