DS Smith Belišće Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju papira i kartonske ambalaže

DS Smith Belišće Croatia d.o.o.

Proizvodnja papira i kartona
HRK 2020 2021
Prihodi 711,6M 1.072,9M
Dobit (neto) -11,5M 9,38M
Imovina 679,2M 823,1M
Zaposleni 384 437
Prosječna plaća 7,39k 7,30k

Vlasnici i uprava

Reinier Bastiaan Schlatmann predsjednik nadzornog odbora
Niels Flierman zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Elmar Biedermann član nadzornog odbora
Zsolt Fekete član nadzornog odbora
DS Smith Packaging South East GmbH jedini član d.o.o
Ana Drašković prokurist
Danijela Predović prokurist
Ivona Kutle prokurist
Sofija Milić prokurist
Žaneta Biuk prokurist
Ana Soldo član uprave
Toni Bilić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 848,4M 925,7M 801,0M 711,6M 1.072,9M
Poslovni prihodi 838,6M 907,5M 795,9M 706,1M 1.071,0M
Poslovni rashodi 768,3M 760,6M 732,3M 707,9M 1.066,9M
Financijski prihodi 9,81M 18,2M 5,08M 5,50M 1,87M
Financijski rashodi 13,6M 9,02M 9,16M 6,06M 3,08M
Ukupni rashodi 782,0M 769,6M 741,5M 713,9M 1.069,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 59,8M 136,2M 32,7M -11,5M 9,38M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 66,3M 156,1M 59,4M -2,28M 2,96M
Porez na dobit 6,52M 19,8M 26,7M 9,29M -6,41M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 345,7M 382,2M 407,2M 430,0M 433,9M
Nematerijalna imovina 2,03M 2,09M 16,4M 13,3M 9,67M
Materijalna imovina 290,4M 339,0M 349,7M 374,9M 375,8M
Financijska imovina 36,6M 35,4M 35,5M 35,9M 36,2M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 288,8M 293,0M 292,5M 242,7M 389,1M
Potraživanja 156,8M 157,6M 176,1M 121,3M 216,3M
Financijska imovina 5,89M 5,34M 5,35M 4,87M 4,76M
Novac u banci i blagajni 43,5M 47,3M 16,8M 23,3M 60,1M
Ukupno aktiva 636,7M 678,8M 704,1M 679,2M 823,1M