MB TILT usluge d.o.o.

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti • osnovano 2010. godine
2020 2021
Prihodi 2,25M 1,92M
Dobit (neto) 1,39M 918,3k
Imovina 2,38M 2,29M
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 2,66k 4,26k
2020 2021
Prihodi 299,5k 255,7k
Dobit (neto) 184,8k 121,8k
Imovina 316,3k 304,1k
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 354 566

Vlasnici i uprava

Ivica Martinović član društva
Marinko Batinić član društva, direktor

MB TILT usluge d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 644,3k 623,3k 2,27M 2,25M 1,92M
Poslovni prihodi 643,9k 623,3k 2,27M 2,23M 1,92M
Poslovni rashodi 623,7k 587,0k 688,6k 634,2k 863,3k
Financijski prihodi 401 4 45 22,1k 3,10k
Financijski rashodi 2,14k 5,67k 5,08k 19,1k 19,1k
Ukupni rashodi 625,8k 592,6k 693,7k 653,4k 882,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 18,4k 28,1k 1,38M 1,39M 918,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18,4k 30,6k 1,57M 1,60M 1,04M
Porez na dobit - 2,52k 189,2k 210,4k 125,8k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 4,97k - 1,33M 1,02M
Nematerijalna imovina - - - 75,4k 56,5k
Materijalna imovina - 4,97k - 1,25M 968,9k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 170,2k 191,4k 1,74M 1,04M 1,26M
Potraživanja 50,7k 104,3k 181,7k 149,9k 290,5k
Financijska imovina 9,63k - 300,0k 100,0k 413,1k
Novac u banci i blagajni 64,3k 87,0k 1,26M 800,0k 562,1k
Ukupno aktiva 170,2k 196,3k 1,74M 2,38M 2,29M

MB TILT usluge društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb