MATIVO d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Medarska ulica 69
Zagreb

☎ +385 1 3866 830

 

OIB27207709978

MBS080222123

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 3.807.223 5.656.399
Dobit (neto) 284.080 535.646
Imovina 3.299.972 3.307.815
Zaposleni 47 49
Prosječna plaća 579 591
2021 2022
Prihodi 28.685.522 42.618.144
Dobit (neto) 2.140.408 4.035.825
Imovina 24.863.640 24.922.738
Zaposleni 47 49
Prosječna plaća 4.365 4.456

Vlasnici i uprava

Ivana Dičić jedini član d.o.o, direktor
Daniel Dičić prokurist

MATIVO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.377.628 3.267.670 3.872.847 3.807.223 5.656.399
Poslovni prihodi 3.370.813 3.253.569 3.751.865 3.791.502 5.639.883
Poslovni rashodi 3.081.455 3.020.716 3.433.563 3.432.186 4.974.756
Financijski prihodi 6.815 14.101 120.981 15.720 16.516
Financijski rashodi 33.328 30.483 33.823 17.383 25.363
Ukupni rashodi 3.114.784 3.051.200 3.467.386 3.449.570 5.000.120
Dobit ili gubitak razdoblja 204.645 167.276 340.431 284.080 535.646
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 262.843 216.470 405.460 357.652 656.279
Porez na dobit 58.198 49.193 65.029 73.571 120.633
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 856.046 1.093.830 1.008.051 975.210 1.021.748
Nematerijalna imovina 145.957 97.304 48.652 - -
Materijalna imovina 181.998 468.434 431.308 447.119 493.657
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 528.090 528.090 528.090 528.090 528.090
Kratkotrajna imovina 1.581.174 1.677.118 1.936.042 2.166.424 2.286.067
Potraživanja 729.058 637.619 992.772 1.047.270 706.168
Financijska imovina - - - 2.826 19.908
Novac u banci i blagajni 50.871 143.894 145.759 135.670 490.416
Ukupno aktiva 2.437.220 2.770.948 2.944.093 3.299.972 3.307.815
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 25.448.744 24.620.264 29.179.966 28.685.522 42.618.144
Poslovni prihodi 25.397.392 24.514.016 28.268.434 28.567.076 42.493.702
Poslovni rashodi 23.217.228 22.759.590 25.870.182 25.859.812 37.482.306
Financijski prihodi 51.351 106.247 911.532 118.447 124.442
Financijski rashodi 251.117 229.678 254.842 130.979 191.102
Ukupni rashodi 23.468.344 22.989.268 26.125.024 25.990.790 37.673.408
Dobit ili gubitak razdoblja 1.541.904 1.260.347 2.564.979 2.140.408 4.035.825
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.980.398 1.630.996 3.054.942 2.694.732 4.944.736
Porez na dobit 438.494 370.649 489.963 554.324 908.911
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.449.882 8.241.463 7.595.163 7.347.720 7.698.366
Nematerijalna imovina 1.099.715 733.143 366.572 - -
Materijalna imovina 1.371.267 3.529.420 3.249.691 3.368.820 3.719.466
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 3.978.900 3.978.900 3.978.900 3.978.900 3.978.900
Kratkotrajna imovina 11.913.357 12.636.250 14.587.113 16.322.928 17.224.372
Potraživanja 5.493.088 4.804.141 7.480.046 7.890.659 5.320.630
Financijska imovina - - - 21.300 150.000
Novac u banci i blagajni 383.293 1.084.175 1.098.225 1.022.208 3.695.045
Ukupno aktiva 18.363.240 20.877.712 22.182.276 24.863.640 24.922.738

MATIVO d.o.o. za trgovinu i zastupanje Zagreb