MARIN ARMATURE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje stranih tvrtki

MARIN ARMATURE d.o.o.

Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima • osnovano 2005. godine

Kontakt

Pećine 8
Rijeka

☎ +385 51 337 604

 

OIB56937040893

MBS040210050

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1,61M 1,52M
Dobit (neto) 446,9k 513,6k
Imovina 983,3k 1,23M
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5,76k 5,76k

Vlasnici i uprava

Marin Maričić član društva, prokurist
Vanja Čavrak član društva, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,48M 1,65M 1,47M 1,61M 1,52M
Poslovni prihodi 1,48M 1,65M 1,46M 1,60M 1,52M
Poslovni rashodi 885,2k 1,01M 861,2k 1,07M 929,1k
Financijski prihodi - - 3,94k 9,23k 4,67k
Financijski rashodi 24,7k 22,4k 131,1k 13,3k 11,2k
Ukupni rashodi 910,0k 1,04M 992,4k 1,08M 940,3k
Dobit ili gubitak razdoblja 493,7k 523,8k 410,0k 446,9k 513,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 572,0k 611,6k 478,8k 520,9k 586,0k
Porez na dobit 78,3k 87,8k 68,8k 74,0k 72,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 102,9k 204,7k 322,6k 194,7k 340,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 102,9k 204,7k 322,6k 194,7k 340,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 865,3k 679,7k 775,0k 788,5k 897,7k
Potraživanja 462,9k 292,3k 319,4k 280,2k 363,3k
Financijska imovina 402,4k - 6,69k 15,4k 42,1k
Novac u banci i blagajni - 387,3k 448,8k 492,8k 462,9k
Ukupno aktiva 968,2k 884,4k 1,09M 983,3k 1,23M