MALEKOCI, vl. Ivica Malekoci

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti • osnovano 2021. godine

Vlasnici i uprava

Ivica Malekoci vlasnik obrta