LILICOM TEAM d.o.o. za trgov8inu i usluge

LILICOM TEAM d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2014. godine

Kontakt

Radnička cesta 202
Zagreb

☎ +385 99 449 7511

 

OIB96345169430

MBS080928436

HRK 2020 2021
Prihodi 41,2M 6,15M
Dobit (neto) -296,5k 288,0k
Imovina 73,8M 65,6M
Zaposleni 64 9
Prosječna plaća 7,30k 4,58k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 37,5M 43,6M 38,8M 41,2M 6,15M
Poslovni prihodi 37,1M 42,7M 38,0M 39,5M 5,06M
Poslovni rashodi 37,7M 43,3M 36,2M 38,9M 4,98M
Financijski prihodi 358,6k 934,4k 766,0k 1,78M 1,09M
Financijski rashodi 323,9k 201,2k 1,02M 2,61M 889,3k
Ukupni rashodi 38,1M 43,5M 37,2M 41,5M 5,87M
Dobit ili gubitak razdoblja -604,3k 111,0k 1,54M -296,5k 288,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -604,3k 111,0k 1,60M -296,5k 288,0k
Porez na dobit - - 53,6k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 60,1M 59,7M 63,5M 62,3M 60,6M
Nematerijalna imovina 25,5k 8,51k - - -
Materijalna imovina 60,1M 59,7M 63,5M 62,3M 60,6M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,25M 6,37M 11,7M 11,4M 5,00M
Potraživanja 6,96M 5,54M 8,49M 7,97M 4,51M
Financijska imovina - - 5,00k 21,5k 26,5k
Novac u banci i blagajni 1,29M 832,4k 3,30M 3,44M 464,6k
Ukupno aktiva 68,3M 66,1M 75,3M 73,8M 65,6M