LAMON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju

LAMON d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1974. godine

Kontakt

Franje Račkoga 22
Rijeka

☎ +385 98 927 1706

 

OIB62133446685

MBS040054106

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 771,9k 685,9k
Dobit (neto) 14,5k 2,54k
Imovina 422,5k 555,5k
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 3,96k 3,09k

Vlasnici i uprava

Daniel Lamon jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,00M 965,8k 785,1k 771,9k 685,9k
Poslovni prihodi 1,00M 965,7k 784,5k 771,8k 685,8k
Poslovni rashodi 992,0k 1,33M 683,2k 757,0k 680,7k
Financijski prihodi 74 28 547 65 63
Financijski rashodi 4,09k 301 975 333 2,71k
Ukupni rashodi 996,1k 1,33M 684,2k 757,3k 683,4k
Dobit ili gubitak razdoblja 6,86k -366,7k 100,8k 14,5k 2,54k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7,80k -366,7k 100,8k 14,5k 2,54k
Porez na dobit 936 - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - 25,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - 25,3k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 417,5k 299,7k 386,6k 422,5k 530,1k
Potraživanja 68,5k 80,5k 97,9k 113,5k 99,7k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 263,1k 126,7k 171,4k 231,9k 235,0k
Ukupno aktiva 698,7k 299,7k 418,3k 422,5k 555,5k