KROJAČKI OBRT "SANJA", vl. Sanja Jurinjak

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 2007. godine

Vlasnici i uprava

Sanja Jurinjak vlasnik obrta