KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o.

Proizvodnja električne energije • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Fallerovo šetalište 22
Zagreb

☎ +385 1 3655 348

 

OIB83974943314

MBS080672817

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 3.192.597 5.612.538
Dobit (neto) −2.405.080 2.603.012
Imovina 11.234.414 12.718.629
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 2.151 2.702
2021 2022
Prihodi 24.054.628 42.287.672
Dobit (neto) −18.121.076 19.612.396
Imovina 84.645.696 95.828.516
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 16.207 20.363

Vlasnici i uprava

KONČAR d.d. član društva
KONČAR - KET d.o.o. član društva
Ivo Čović direktor

KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.318.790 3.714.688 3.442.266 3.192.597 5.612.538
Poslovni prihodi 3.113.952 3.639.156 3.325.324 3.149.049 5.600.770
Poslovni rashodi 2.732.396 7.103.556 5.078.882 5.504.136 2.397.300
Financijski prihodi 204.838 75.532 116.942 43.548 11.768
Financijski rashodi 508.835 262.691 262.902 75.106 32.742
Ukupni rashodi 3.241.231 7.366.247 5.341.784 5.579.243 2.430.042
Dobit ili gubitak razdoblja 77.558 −3.651.558 −1.899.517 −2.405.080 2.603.012
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 77.558 −3.651.558 −1.899.517 −2.386.645 3.182.496
Porez na dobit - - - 18.434 579.484
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 20.484.389 16.790.352 13.094.777 10.554.709 9.951.339
Nematerijalna imovina 490.956 372.317 234.816 44.393 38.545
Materijalna imovina 19.707.045 14.997.433 11.963.496 8.777.697 8.121.832
Financijska imovina 286.386 1.420.601 896.464 1.732.617 1.790.961
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 590.811 1.025.374 720.392 618.107 2.700.673
Potraživanja 233.102 932.495 352.228 394.408 556.207
Financijska imovina - 9.345 - - -
Novac u banci i blagajni 357.709 43.717 332.329 187.864 2.140.483
Ukupno aktiva 21.077.095 17.817.716 13.853.790 11.234.414 12.718.629
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 25.005.424 27.988.324 25.935.760 24.054.628 42.287.672
Poslovni prihodi 23.462.072 27.419.224 25.054.658 23.726.510 42.199.006
Poslovni rashodi 20.587.240 53.521.744 38.266.840 41.470.920 18.062.458
Financijski prihodi 1.543.354 569.101 881.102 328.117 88.666
Financijski rashodi 3.833.818 1.979.247 1.980.836 565.887 246.695
Ukupni rashodi 24.421.056 55.500.992 40.247.676 42.036.808 18.309.153
Dobit ili gubitak razdoblja 584.368 −27.512.668 −14.311.916 −18.121.076 19.612.396
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 584.368 −27.512.668 −14.311.916 −17.982.180 23.978.519
Porez na dobit - - - 138.897 4.366.123
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 154.339.632 126.506.912 98.662.600 79.524.456 74.978.367
Nematerijalna imovina 3.699.112 2.805.228 1.769.222 334.484 290.423
Materijalna imovina 148.482.736 112.998.160 90.138.968 66.135.560 61.193.944
Financijska imovina 2.157.782 10.703.521 6.754.410 13.054.410 13.494.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.451.471 7.725.682 5.427.796 4.657.133 20.348.221
Potraživanja 1.756.308 7.025.884 2.653.862 2.971.669 4.190.747
Financijska imovina - 70.410 - - -
Novac u banci i blagajni 2.695.163 329.388 2.503.934 1.415.464 16.127.474
Ukupno aktiva 158.805.376 134.247.584 104.381.384 84.645.696 95.828.516

KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o. za proizvodnju Zagreb