KERMEK d.o.o.

Postavljanje podnih i zidnih obloga • osnovano 1992. godine

Kontakt

Neumannova ulica 3
Čakovec

☎ +385 40 329 310

 

OIB84577755011

MBS070028835

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 48,2M 48,3M
Dobit (neto) 2,71M 1,65M
Imovina 27,8M 24,8M
Zaposleni 55 59
Prosječna plaća 6,49k 6,10k
2020 2021
Prihodi 6,41M 6,41M
Dobit (neto) 360,9k 219,9k
Imovina 3,69M 3,29M
Zaposleni 55 59
Prosječna plaća 861 809

Vlasnici i uprava

Rajka Kermek član društva, direktor
Željko Kermek član društva, direktor
Bojan Kermek prokurist
Nikola Kermek prokurist

KERMEK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 35,5M 34,0M 36,8M 48,2M 48,3M
Poslovni prihodi 35,5M 34,0M 36,8M 48,2M 48,3M
Poslovni rashodi 35,1M 33,6M 35,1M 44,9M 46,2M
Financijski prihodi 26,7k 15,9k 1,12k 5,68k 4,74k
Financijski rashodi 292,1k 215,9k 175,8k 171,0k 140,9k
Ukupni rashodi 35,4M 33,9M 35,3M 45,1M 46,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 43,2k 85,4k 1,25M 2,71M 1,65M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 78,8k 119,3k 1,53M 3,13M 1,94M
Porez na dobit 35,6k 33,8k 279,4k 418,1k 287,6k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,98M 4,22M 2,56M 1,99M 4,84M
Nematerijalna imovina 702,1k 624,4k 191,9k 4,79k 7,14k
Materijalna imovina 3,27M 3,59M 2,36M 1,97M 4,83M
Financijska imovina 7,72k 7,72k 7,72k 7,72k 7,72k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13,7M 14,5M 19,3M 25,8M 19,8M
Potraživanja 5,87M 5,09M 4,20M 7,90M 5,65M
Financijska imovina - 40,0k 1,29M 40,0k 40,0k
Novac u banci i blagajni 385,4k 1,69M 3,15M 4,25M 3,90M
Ukupno aktiva 17,8M 18,8M 21,9M 27,8M 24,8M

KERMEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Čakovec