S-MOTO TEAM d.o.o.

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 3.280.186 3.490.117
Dobit (neto) 1.819 1.707
Imovina 558.064 935.632
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 540 755
2021 2022
Prihodi 24.714.568 26.296.288
Dobit (neto) 13.706 12.864
Imovina 4.204.737 7.049.520
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 4.071 5.691

Vlasnici i uprava

Zvonimir Strahija jedini osnivač d.o.o, direktor

S-MOTO TEAM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.493.129 1.969.873 2.237.014 3.280.186 3.490.117
Poslovni prihodi 2.489.865 1.950.274 2.208.132 3.252.264 3.466.879
Poslovni rashodi 2.398.597 1.875.139 2.101.491 3.147.239 3.393.156
Financijski prihodi 3.263 19.598 28.882 27.922 23.237
Financijski rashodi 91.696 89.768 119.407 128.946 92.500
Ukupni rashodi 2.490.293 1.964.907 2.220.898 3.276.185 3.485.657
Dobit ili gubitak razdoblja 1.284 1.424 13.281 1.819 1.707
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.835 4.965 16.116 4.000 4.460
Porez na dobit 1.550 3.541 2.834 2.181 2.752
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 30.914 20.088 30.080 38.663 30.203
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 30.914 20.088 30.080 38.663 30.203
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 468.756 563.161 653.568 519.400 905.428
Potraživanja 232.145 231.814 193.905 187.646 241.550
Financijska imovina - - 4.353 - -
Novac u banci i blagajni 15.178 54.008 50.089 - 131.779
Ukupno aktiva 499.670 583.249 683.649 558.064 935.632
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 18.784.482 14.842.012 16.854.788 24.714.568 26.296.288
Poslovni prihodi 18.759.890 14.694.345 16.637.172 24.504.186 26.121.203
Poslovni rashodi 18.072.236 14.128.239 15.833.686 23.712.874 25.565.740
Financijski prihodi 24.592 147.667 217.616 210.381 175.085
Financijski rashodi 690.884 676.359 899.675 971.548 696.944
Ukupni rashodi 18.763.120 14.804.598 16.733.361 24.684.422 26.262.684
Dobit ili gubitak razdoblja 9.678 10.733 100.067 13.706 12.864
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21.363 37.414 121.427 30.145 33.604
Porez na dobit 11.685 26.681 21.360 16.439 20.740
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 232.923 151.358 226.645 291.313 227.569
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 232.923 151.358 226.645 291.313 227.569
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.531.843 4.243.137 4.924.315 3.913.424 6.821.951
Potraživanja 1.749.099 1.746.608 1.460.981 1.413.820 1.819.959
Financijska imovina - - 32.798 - -
Novac u banci i blagajni 114.361 406.928 377.400 - 992.894
Ukupno aktiva 3.764.766 4.394.495 5.150.960 4.204.737 7.049.520

S-MOTO TEAM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Čakovec