JUR-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, vanjsku trgovinu, proizvodnju, turizam i usluge

JUR-PROM, d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Štefanićeva ulica 1
Zagreb

☎ +385 1 3885 349

 

OIB43918005713

MBS080012291

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 35,8k 42,1k
Dobit (neto) 7,32k 1,78k
Imovina 140,5k 137,5k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ivica Jurinić jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 94,0k 140,0k 98,1k 35,8k 42,1k
Poslovni prihodi 94,0k 140,0k 98,1k 35,7k 42,1k
Poslovni rashodi 77,6k 97,7k 72,9k 27,4k 40,1k
Financijski prihodi 17 1 3 102 3
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 77,6k 97,7k 72,9k 27,4k 40,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 14,3k 37,2k 22,2k 7,32k 1,78k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16,3k 42,3k 25,2k 8,31k 1,97k
Porez na dobit 1,96k 5,09k 3,03k 998 198
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 118,9k 121,3k 137,1k 140,5k 137,5k
Potraživanja 2,38k 9,32k 6,93k 7,35k 7,02k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 16,0k 11,5k 29,7k 32,7k 30,0k
Ukupno aktiva 118,9k 121,3k 137,1k 140,5k 137,5k