IVIĆ CARS d.o.o.

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije • osnovano 2015. godine

Kontakt

Ulica Grada Mainza 13
Zagreb

☎ +385 98 799 406

 

OIB71096943419

MBS080980502

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 1,59M 1,67M
Dobit (neto) 38,6k 24,9k
Imovina 717,7k 802,3k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5,15k 3,97k
2020 2021
Prihodi 211,2k 221,9k
Dobit (neto) 5,12k 3,30k
Imovina 95,2k 106,4k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 683 527

Vlasnici i uprava

Ivica Ivić jedini član d.o.o, direktor

IVIĆ CARS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 871,4k 926,0k 1,21M 1,59M 1,67M
Poslovni prihodi 871,4k 926,0k 1,21M 1,59M 1,67M
Poslovni rashodi 812,9k 873,2k 1,15M 1,53M 1,64M
Financijski prihodi 14 6 2,15k 52 175
Financijski rashodi 1,27k 4,56k 12,7k 12,7k 4,35k
Ukupni rashodi 814,1k 877,7k 1,16M 1,54M 1,64M
Dobit ili gubitak razdoblja 50,3k 41,5k 41,4k 38,6k 24,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 57,2k 48,2k 47,4k 42,8k 27,9k
Porez na dobit 6,87k 6,72k 6,05k 4,21k 3,07k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 13,8k 9,94k 16,5k 47,5k 48,0k
Nematerijalna imovina - - - 38,2k 39,7k
Materijalna imovina 13,8k 9,94k 14,2k 9,27k 8,22k
Financijska imovina - - 2,37k - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 983,7k 784,7k 782,2k 669,8k 751,0k
Potraživanja 300,8k 261,0k 219,9k 120,7k 72,7k
Financijska imovina 2,37k 2,37k - 2,37k 2,37k
Novac u banci i blagajni 152,7k 20,2k 87,9k 115,7k 22,3k
Ukupno aktiva 997,9k 794,6k 798,8k 717,7k 802,3k

IVIĆ CARS d.o.o. za usluge Zagreb