INTRO KONTROLA j.d.o.o. za usluge u stečaju

INTRO KONTROLA j.d.o.o. u stečaju

Tehničko ispitivanje i analiza • osnovano 2015. godine

Kontakt

Ante Topić Mimare 20
Zagreb

OIB86260711888

MBS080974987

HRK 2017 2018
Prihodi 584,1k 584,1k
Dobit (neto) -1,30k -1,30k
Imovina 165,8k 165,8k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4,43k 4,43k
HRK 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 21,4k 316,0k 584,1k 584,1k
Poslovni prihodi 21,4k 315,8k 584,1k 584,1k
Poslovni rashodi 10,1k 344,0k 583,1k 583,1k
Financijski prihodi 53 195 1 1
Financijski rashodi - 1,61k 2,16k 2,16k
Ukupni rashodi 10,1k 345,6k 585,3k 585,3k
Dobit ili gubitak razdoblja 9,03k -29,5k -1,30k -1,30k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11,2k -29,5k -1,16k -1,16k
Porez na dobit 2,25k - 146 146
HRK 2015 2016 2017 2018
Dugotrajna imovina - - 21,9k 21,9k
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - 21,9k 21,9k
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 14,2k 63,3k 143,8k 143,8k
Potraživanja 5,46k 58,7k 128,3k 128,3k
Financijska imovina 4,20k - 15,5k 15,5k
Novac u banci i blagajni 4,61k 4,51k - -
Ukupno aktiva 14,2k 63,6k 165,8k 165,8k