GRAFOKOR d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 1992. godine
2020 2021
Prihodi 13,3M 18,0M
Dobit (neto) 21,4k 495,3k
Imovina 13,3M 15,3M
Zaposleni 40 54
Prosječna plaća 7,38k 6,60k
2020 2021
Prihodi 1,77M 2,39M
Dobit (neto) 2,84k 65,7k
Imovina 1,77M 2,03M
Zaposleni 40 54
Prosječna plaća 979 876

Vlasnici i uprava

Davor Karačić član društva, direktor
Mile Karačić član društva, prokurist
Robert Karačić član društva, direktor

GRAFOKOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 11,2M 12,5M 14,5M 13,3M 18,0M
Poslovni prihodi 11,2M 12,5M 14,5M 13,3M 18,0M
Poslovni rashodi 10,4M 11,4M 13,6M 13,2M 17,3M
Financijski prihodi 439 514 5,81k 3,22k 10,4k
Financijski rashodi 117,7k 103,2k 109,2k 138,0k 176,5k
Ukupni rashodi 10,5M 11,5M 13,7M 13,3M 17,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 501,2k 826,7k 627,9k 21,4k 495,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 623,6k 1,04M 794,8k 21,4k 495,3k
Porez na dobit 122,4k 219,1k 166,8k - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 5,44M 6,00M 8,72M 9,14M 8,36M
Nematerijalna imovina 7,50k 210,0k 65,5k 19,9k 39,3k
Materijalna imovina 5,39M 5,75M 8,61M 8,95M 8,33M
Financijska imovina 42,0k 42,0k 42,0k 42,0k -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,78M 4,52M 4,62M 4,23M 6,95M
Potraživanja 2,68M 3,47M 3,43M 2,84M 4,51M
Financijska imovina 57,3k 48,3k 49,6k 56,0k 82,5k
Novac u banci i blagajni 131,1k 53,4k 11,1k 42,4k 23,7k
Ukupno aktiva 9,22M 10,5M 13,3M 13,3M 15,3M

GRAFOKOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge Zagreb