GRAFOKOR d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.395.047 3.183.960
Dobit (neto) 65.750 80.279
Imovina 2.034.012 2.726.405
Zaposleni 54 65
Prosječna plaća 876 870
2021 2022
Prihodi 18.045.486 23.989.548
Dobit (neto) 495.399 604.863
Imovina 15.325.265 20.542.102
Zaposleni 54 65
Prosječna plaća 6.607 6.559

Vlasnici i uprava

Davor Karačić član društva, direktor
Mile Karačić član društva, prokurist
Robert Karačić član društva, direktor

GRAFOKOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.668.879 1.928.735 1.774.434 2.395.047 3.183.960
Poslovni prihodi 1.668.810 1.927.963 1.774.005 2.393.662 3.180.306
Poslovni rashodi 1.516.352 1.808.741 1.753.270 2.305.868 3.037.645
Financijski prihodi 68 772 428 1.385 3.653
Financijski rashodi 13.707 14.502 18.321 23.428 46.470
Ukupni rashodi 1.530.060 1.823.244 1.771.591 2.329.296 3.084.116
Dobit ili gubitak razdoblja 109.730 83.346 2.842 65.750 80.279
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 138.818 105.491 2.842 65.750 99.843
Porez na dobit 29.088 22.145 - - 19.564
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 796.810 1.158.075 1.213.864 1.110.821 1.304.994
Nematerijalna imovina 27.878 8.706 2.643 5.225 6.423
Materijalna imovina 763.353 1.143.790 1.188.034 1.105.595 1.298.570
Financijska imovina 5.578 5.578 5.578 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 600.689 613.793 562.047 923.191 1.421.411
Potraživanja 461.431 456.287 377.997 599.789 525.386
Financijska imovina 6.417 6.589 7.442 10.961 293.831
Novac u banci i blagajni 7.096 1.476 5.632 3.152 165.984
Ukupno aktiva 1.397.499 1.771.868 1.775.912 2.034.012 2.726.405
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 12.574.169 14.532.059 13.369.474 18.045.486 23.989.548
Poslovni prihodi 12.573.655 14.526.242 13.366.247 18.035.048 23.962.022
Poslovni rashodi 11.424.961 13.627.961 13.210.015 17.373.566 22.887.142
Financijski prihodi 514 5.817 3.227 10.438 27.526
Financijski rashodi 103.279 109.271 138.042 176.521 350.132
Ukupni rashodi 11.528.240 13.737.232 13.348.057 17.550.088 23.237.274
Dobit ili gubitak razdoblja 826.762 627.973 21.417 495.399 604.863
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.045.929 794.827 21.417 495.399 752.274
Porez na dobit 219.167 166.854 - - 147.411
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.003.568 8.725.517 9.145.865 8.369.482 9.832.479
Nematerijalna imovina 210.048 65.596 19.921 39.373 48.400
Materijalna imovina 5.751.488 8.617.889 8.951.246 8.330.109 9.784.079
Financijska imovina 42.032 42.032 42.032 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.525.892 4.624.629 4.234.748 6.955.783 10.709.623
Potraživanja 3.476.653 3.437.900 2.848.023 4.519.111 3.958.521
Financijska imovina 48.351 49.647 56.075 82.586 2.213.871
Novac u banci i blagajni 53.467 11.122 42.436 23.752 1.250.609
Ukupno aktiva 10.529.460 13.350.146 13.380.613 15.325.265 20.542.102

GRAFOKOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge Zagreb