GRAFOKOR d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 3.183.960 3.629.510
Dobit (neto) 80.279 116.584
Imovina 2.726.405 2.693.686
Zaposleni 65 66
Prosječna plaća 870 978

Vlasnici i uprava

Davor Karačić član društva, direktor
Mile Karačić član društva, prokurist
Robert Karačić član društva, direktor

GRAFOKOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 1.928.736 1.774.434 2.395.048 3.183.960 3.629.510
Poslovni prihodi 1.927.964 1.774.006 2.393.662 3.180.307 3.629.510
Poslovni rashodi 1.808.741 1.753.270 2.305.868 3.037.646 3.429.648
Financijski prihodi 772 428 1.385 3.653 0
Financijski rashodi 14.503 18.321 23.428 46.471 58.178
Ukupni rashodi 1.823.244 1.771.592 2.329.297 3.084.116 3.487.827
Dobit ili gubitak razdoblja 83.346 2.843 65.751 80.279 116.584
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 105.492 2.843 65.751 99.844 141.682
Porez na dobit 22.145 0 0 19.565 25.098
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.158.075 1.213.865 1.110.821 1.304.994 1.743.226
Nematerijalna imovina 8.706 2.644 5.226 6.424 45.815
Materijalna imovina 1.143.790 1.188.035 1.105.595 1.298.570 1.697.411
Financijska imovina 5.579 5.579 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 613.794 562.048 923.191 1.421.411 950.460
Potraživanja 456.288 377.998 599.789 525.386 619.719
Financijska imovina 6.589 7.442 10.961 293.831 81
Novac u banci i blagajni 1.476 5.632 3.152 165.984 4.139
Ukupno aktiva 1.771.869 1.775.913 2.034.012 2.726.405 2.693.686

GRAFOKOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge Zagreb