Grafokor ambalaža d.o.o.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2004. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −285 0
Imovina 744 1.028
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Davor Karačić član društva, direktor
Robert Karačić član društva, direktor

Grafokor ambalaža d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni rashodi 220 127 127 285 0
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0 0
Ukupni rashodi 220 127 127 285 0
Dobit ili gubitak razdoblja −220 −127 −127 −285 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −220 −127 −127 −285 0
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 540 412 285 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 540 412 285 0 0
Ukupno aktiva 540 412 285 744 1.028

Grafokor ambalaža d.o.o. za dizajn, proizvodnju i trgovinu Zagreb