Grafokor ambalaža d.o.o.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2004. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −127 −284
Imovina 284 743
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −960 −2.147
Imovina 2.147 5.602
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Davor Karačić član društva, direktor
Robert Karačić član društva, direktor

Grafokor ambalaža d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 0 0 - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 269 219 127 127 284
Financijski prihodi 0 0 - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 269 219 127 127 284
Dobit ili gubitak razdoblja −269 −219 −127 −127 −284
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −269 −219 −127 −127 −284
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 759 539 412 284 -
Potraživanja 41 - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 718 539 412 284 -
Ukupno aktiva 759 539 412 284 743
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1 1 - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 2.028 1.656 960 960 2.147
Financijski prihodi 1 1 - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 2.028 1.656 960 960 2.147
Dobit ili gubitak razdoblja −2.027 −1.655 −960 −960 −2.147
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.027 −1.655 −960 −960 −2.147
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.722 4.067 3.107 2.147 -
Potraživanja 312 - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 5.410 4.067 3.107 2.147 -
Ukupno aktiva 5.722 4.067 3.107 2.147 5.602

Grafokor ambalaža d.o.o. za dizajn, proizvodnju i trgovinu Zagreb