GEOEN d.o.o

Proizvodnja električne energije • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 34
Zagreb

☎ +385 1 6462 493

 

OIB38872670168

MBS080572440

Pošalji e-mail
2019 2020
Prihodi 13.592.086 16.190.103
Dobit (neto) 7.162.083 6.778.893
Imovina 44.692.624 45.252.994
Zaposleni 11 12
Prosječna plaća 1.364 1.395
2019 2020
Prihodi 102.409.576 121.984.336
Dobit (neto) 53.962.716 51.075.576
Imovina 336.736.576 340.958.688
Zaposleni 11 12
Prosječna plaća 10.281 10.513

GEOEN d.o.o GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 1.816 35.259 529.943 13.592.086 16.190.103
Poslovni prihodi - - - 13.482.360 16.162.349
Poslovni rashodi 853.729 463.234 390.470 3.939.983 6.415.096
Financijski prihodi 1.816 35.259 529.943 109.726 27.754
Financijski rashodi 644.572 109.373 74.333 1.356.568 1.387.062
Ukupni rashodi 1.498.302 572.607 464.803 5.296.552 7.802.159
Dobit ili gubitak razdoblja −1.496.486 −537.347 65.139 7.162.083 6.778.893
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.496.486 −537.347 65.139 8.295.534 8.387.943
Porez na dobit - - - 1.133.451 1.609.050
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.164.697 21.089.949 37.315.423 40.503.611 37.290.433
Nematerijalna imovina 890.163 1.089.844 1.281.246 3.281.769 3.399.390
Materijalna imovina 11.274.533 20.000.104 36.032.849 37.214.434 33.883.636
Financijska imovina - - 1.327 7.405 7.405
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.346.392 7.061.239 2.988.366 4.182.602 7.962.564
Potraživanja 2.777.604 3.858.547 2.878.355 3.361.305 3.108.775
Financijska imovina 3.009.263 3.009.263 3.118 3.118 1.757.714
Novac u banci i blagajni 2.559.524 193.429 55.129 808.922 2.968.602
Ukupno aktiva 20.512.065 28.162.083 40.351.658 44.692.624 45.252.994
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 13.688 265.666 3.992.858 102.409.576 121.984.336
Poslovni prihodi - - - 101.582.848 121.775.224
Poslovni rashodi 6.432.428 3.490.240 2.941.997 29.685.806 48.334.544
Financijski prihodi 13.688 265.666 3.992.858 826.733 209.114
Financijski rashodi 4.856.535 824.074 560.064 10.221.069 10.450.825
Ukupni rashodi 11.288.963 4.314.314 3.502.061 39.906.876 58.785.372
Dobit ili gubitak razdoblja −11.275.275 −4.048.648 490.797 53.962.716 51.075.576
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −11.275.275 −4.048.648 490.797 62.502.704 63.198.964
Porez na dobit - - - 8.539.988 12.123.390
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 91.654.912 158.902.224 281.153.056 305.174.464 280.964.768
Nematerijalna imovina 6.706.937 8.211.436 9.653.555 24.726.492 25.612.708
Materijalna imovina 84.947.976 150.690.784 271.489.504 280.392.160 255.296.256
Financijska imovina - - 10.000 55.800 55.800
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 62.885.892 53.202.912 22.515.844 31.513.816 59.993.940
Potraživanja 20.927.864 29.072.228 21.686.972 25.325.760 23.423.068
Financijska imovina 22.673.294 22.673.294 23.500 23.500 13.243.500
Novac u banci i blagajni 19.284.734 1.457.391 415.372 6.094.823 22.366.932
Ukupno aktiva 154.548.160 212.187.216 304.029.568 336.736.576 340.958.688

GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo Zagreb