FOR YOU jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

FOR YOU j.d.o.o.

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje • osnovano 2016. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 1 1
Dobit (neto) -762 -360
Imovina 125,9k 125,8k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Evelin Jambrošić jedini član j.d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi - 1 1 1 1
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi - 6,40k 3,02k 762 360
Financijski prihodi - 1 1 1 1
Financijski rashodi - 1 1 1 1
Ukupni rashodi - 6,40k 3,02k 763 361
Dobit ili gubitak razdoblja - -6,40k -3,02k -762 -360
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - -6,40k -3,02k -762 -360
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 125,6k 125,6k 125,6k 125,6k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 125,6k 125,6k 125,6k 125,6k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1 146 321 260 200
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1 146 321 260 200
Ukupno aktiva 1 125,7k 125,9k 125,9k 125,8k