KUHTA MONT d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i usluge

KUHTA MONT d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2010. godine

Kontakt

Mihovljan 178
Mihovljan

☎ +385 49 373 090

 

OIB08241795939

MBS080729989

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 6,93M 6,51M
Dobit (neto) 517,3k 203,1k
Imovina 3,85M 4,97M
Zaposleni 16 23
Prosječna plaća 6,28k 5,40k

Vlasnici i uprava

Miroslav Kuhta jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,63M 10,1M 7,01M 6,93M 6,51M
Poslovni prihodi 4,63M 10,1M 7,01M 6,93M 6,51M
Poslovni rashodi 4,25M 8,80M 6,55M 6,32M 6,27M
Financijski prihodi 651 130 76 103 95
Financijski rashodi 4,23k 6,51k 2,68k 338 -
Ukupni rashodi 4,25M 8,81M 6,55M 6,32M 6,27M
Dobit ili gubitak razdoblja 304,4k 1,08M 332,8k 517,3k 203,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 373,9k 1,34M 452,8k 609,0k 238,8k
Porez na dobit 69,4k 256,4k 120,0k 91,6k 35,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 386,3k 1,00M 1,24M 980,0k 1,28M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 386,3k 1,00M 1,24M 980,0k 1,28M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,96M 3,49M 3,04M 2,87M 3,68M
Potraživanja 1,17M 2,83M 1,36M 2,15M 1,85M
Financijska imovina 107,3k 155,5k 256,8k 267,6k 191,9k
Novac u banci i blagajni 682,5k 510,8k 1,42M 457,6k 689,4k
Ukupno aktiva 2,34M 4,50M 4,28M 3,85M 4,97M