FOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i zastupanje

FOM d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Kovinska ulica 27
Zagreb

☎ +385 1 6397 712

 

OIB13158234953

MBS080116817

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 24,0M 26,4M
Dobit (neto) 2,82M 3,13M
Imovina 26,3M 29,9M
Zaposleni 15 19
Prosječna plaća 7,69k 7,21k

Vlasnici i uprava

Dijana Vuić član društva, direktor
Dražen Belohradski član društva
Vladimir Dijan direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 24,4M 23,8M 23,0M 24,0M 26,4M
Poslovni prihodi 24,2M 23,7M 22,9M 23,9M 26,3M
Poslovni rashodi 20,6M 20,3M 20,4M 20,4M 22,5M
Financijski prihodi 263,8k 61,8k 57,9k 100,0k 131,1k
Financijski rashodi 190,6k 140,3k 48,0k 143,3k 50,1k
Ukupni rashodi 20,8M 20,4M 20,4M 20,6M 22,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,97M 2,70M 2,07M 2,82M 3,13M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,67M 3,33M 2,55M 3,42M 3,83M
Porez na dobit 694,1k 631,9k 486,8k 599,8k 704,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 101,7k 2,61M 3,77M 5,88M 7,67M
Nematerijalna imovina - 5,24k 36,0k 275,5k 248,9k
Materijalna imovina 101,7k 2,60M 3,73M 5,60M 7,42M
Financijska imovina - - 2,34k 2,34k -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 22,6M 21,9M 20,2M 20,4M 20,9M
Potraživanja 7,02M 6,97M 6,72M 6,41M 5,89M
Financijska imovina 366,7k 373,5k 360,9k 272,8k 176,5k
Novac u banci i blagajni 6,49M 5,63M 3,89M 4,24M 3,64M
Ukupno aktiva 23,0M 24,7M 24,7M 26,3M 29,9M