FIDO TRANS d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bože Felkera 19/B
Rijeka

☎ +385 51 375 013

 

OIB53242408276

MBS040079200

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 700.889 781.528
Dobit (neto) 5.158 17.199
Imovina 194.509 255.218
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 148 170

Vlasnici i uprava

Igor Frgačić jedini osnivač d.o.o, direktor

FIDO TRANS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 577.885 426.257 475.112 700.889 781.528
Poslovni prihodi 577.884 426.243 475.111 700.889 781.528
Poslovni rashodi 568.035 425.945 473.999 695.088 762.393
Financijski prihodi 1 14 2 0 0
Financijski rashodi 26 0 17 63 7
Ukupni rashodi 568.061 425.946 474.016 695.151 762.401
Dobit ili gubitak razdoblja 8.055 247 948 5.158 17.199
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.824 311 1.096 5.739 19.127
Porez na dobit 1.769 64 149 581 1.927
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 36.497 29.513 3.478 2.503 1.458
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 36.497 29.513 3.478 2.503 1.458
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 142.149 133.782 115.299 191.715 253.468
Potraživanja 62.533 78.753 73.027 140.087 194.373
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 79.616 55.029 35.888 45.244 51.929
Ukupno aktiva 178.646 163.295 118.778 194.509 255.218

FIDO TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz robe Rijeka