FIDO TRANS d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bože Felkera 19/B
Rijeka

☎ +385 51 375 013

 

OIB53242408276

MBS040079200

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 475.112 700.889
Dobit (neto) 947 5.158
Imovina 118.777 194.509
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 93 148
2021 2022
Prihodi 3.579.733 5.280.850
Dobit (neto) 7.141 38.864
Imovina 894.931 1.465.531
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 704 1.120

Vlasnici i uprava

Igor Frgačić jedini osnivač d.o.o, direktor

FIDO TRANS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 563.102 577.884 426.256 475.112 700.889
Poslovni prihodi 563.102 577.884 426.243 475.110 700.888
Poslovni rashodi 558.687 568.034 425.945 473.999 695.087
Financijski prihodi 0 0 13 1 0
Financijski rashodi 28 26 0 16 62
Ukupni rashodi 558.715 568.060 425.945 474.015 695.150
Dobit ili gubitak razdoblja 3.578 8.055 247 947 5.158
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.386 9.824 311 1.096 5.738
Porez na dobit 808 1.769 63 148 580
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 33.916 36.496 29.513 3.478 2.503
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 33.916 36.496 29.513 3.478 2.503
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 141.395 142.149 133.782 115.299 191.715
Potraživanja 95.617 62.533 78.752 73.027 140.087
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 45.777 79.615 55.029 35.888 45.244
Ukupno aktiva 175.311 178.645 163.295 118.777 194.509
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.242.696 4.354.074 3.211.632 3.579.733 5.280.850
Poslovni prihodi 4.242.694 4.354.070 3.211.530 3.579.721 5.280.848
Poslovni rashodi 4.209.430 4.279.856 3.209.284 3.571.347 5.237.139
Financijski prihodi 2 4 102 12 2
Financijski rashodi 213 198 3 125 473
Ukupni rashodi 4.209.643 4.280.054 3.209.287 3.571.472 5.237.612
Dobit ili gubitak razdoblja 26.963 60.691 1.864 7.141 38.864
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 33.053 74.020 2.345 8.261 43.238
Porez na dobit 6.090 13.329 481 1.120 4.374
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 255.542 274.985 222.366 26.208 18.860
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 255.542 274.985 222.366 26.208 18.860
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.065.346 1.071.022 1.007.981 868.723 1.444.479
Potraživanja 720.433 471.156 593.364 550.222 1.055.486
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 344.913 599.866 414.617 270.399 340.891
Ukupno aktiva 1.320.888 1.346.007 1.230.347 894.931 1.465.531

FIDO TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz robe Rijeka