ESKALADA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju

ESKALADA d.o.o. u stečaju

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 1993. godine

Kontakt

Isce 29
Zagreb

OIB64458584071

MBS080320430

HRK 2015 2016
Prihodi 101,0k 58,1k
Dobit (neto) 10,1k -11,4k
Imovina 87,1k 72,7k
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 1,06k 1,51k
HRK 2012 2013 2014 2015 2016
Ukupni prihodi 106,3k 173,4k 125,2k 101,0k 58,1k
Poslovni prihodi 106,3k 173,4k 125,2k 101,0k 58,1k
Poslovni rashodi 110,2k 158,3k 102,5k 88,3k 68,7k
Financijski prihodi - 6 2 2 2
Financijski rashodi - 1,93k - - 930
Ukupni rashodi 110,2k 160,2k 102,5k 88,3k 69,6k
Dobit ili gubitak razdoblja -3,87k 13,2k 21,3k 10,1k -11,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,87k 13,2k 22,7k 12,6k -11,4k
Porez na dobit - - 1,38k 2,53k -
HRK 2012 2013 2014 2015 2016
Dugotrajna imovina 18,8k - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 18,8k - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 44,0k 73,6k 89,8k 87,1k 72,7k
Potraživanja 43,9k 63,3k 58,6k 38,3k 31,3k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 99 1,10k 4,97k 7,48k 197
Ukupno aktiva 62,8k 73,6k 89,8k 87,1k 72,7k