ELI LILLY HRVATSKA d.o.o. za promidžbene usluge

ELI LILLY HRVATSKA d.o.o.

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2005. godine

Kontakt

Ulica grada Vukovara 269
Zagreb

☎ +385 1 2350 935

 

OIB94332974719

MBS080510816

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 4,10M 4,00M
Dobit (neto) 132,4k 180,9k
Imovina 9,65M 9,75M
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 28,8k 29,1k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,93M 3,96M 4,04M 4,10M 4,00M
Poslovni prihodi 3,92M 3,81M 4,01M 4,10M 4,00M
Poslovni rashodi 3,63M 3,62M 3,82M 3,91M 3,76M
Financijski prihodi 15,9k 154,5k 33,5k 2,62k 96
Financijski rashodi 91,5k 104,6k 3,18k 118 1,52k
Ukupni rashodi 3,72M 3,73M 3,82M 3,91M 3,77M
Dobit ili gubitak razdoblja 141,1k 156,6k 150,2k 132,4k 180,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 214,0k 235,3k 224,3k 195,2k 236,4k
Porez na dobit 72,8k 78,6k 74,0k 62,8k 55,5k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 662,7k 459,6k 307,0k 244,4k 147,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 662,7k 459,6k 307,0k 244,4k 147,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,05M 8,74M 8,82M 9,41M 9,60M
Potraživanja 219,8k 430,6k 58,5k 554,9k 101,9k
Financijska imovina 39,2k 39,2k 10,8k 10,8k 10,8k
Novac u banci i blagajni 7,79M 8,27M 8,75M 8,84M 9,48M
Ukupno aktiva 9,13M 9,20M 9,31M 9,65M 9,75M