ELEKTROPROJEKT, projektiranje, konzalting i inženjering d.d.

ELEKTROPROJEKT d.d.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 1974. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 42,1M 49,8M
Dobit (neto) 506,5k 1,06M
Imovina 105,3M 105,1M
Zaposleni 95 107
Prosječna plaća 10,0k 9,61k

Vlasnici i uprava

Tomislav Jančijev predsjednik nadzornog odbora
Kruno Galić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dubravko Kuštrak član nadzornog odbora
Ivan Kostelac član nadzornog odbora
Davor Paradžik direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 30,6M 34,1M 38,0M 42,1M 49,8M
Poslovni prihodi 30,5M 33,9M 37,9M 42,0M 49,6M
Poslovni rashodi 37,1M 39,0M 37,8M 41,3M 48,5M
Financijski prihodi 91,5k 133,7k 119,4k 107,9k 237,4k
Financijski rashodi 471,9k 75,9k 56,0k 332,3k 249,4k
Ukupni rashodi 37,6M 39,0M 37,9M 41,6M 48,7M
Dobit ili gubitak razdoblja -6,99M -4,95M 118,8k 506,5k 1,06M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -6,99M -4,95M 118,8k 506,5k 1,06M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 87,0M 84,7M 84,0M 83,8M 82,2M
Nematerijalna imovina 196,8k 293,3k 739,9k 1,02M 699,1k
Materijalna imovina 79,7M 78,8M 77,8M 76,8M 76,0M
Financijska imovina 6,07M 4,66M 4,75M 5,41M 5,19M
Potraživanja 1,10M 1,00M 652,1k 590,7k 368,2k
Kratkotrajna imovina 30,0M 13,8M 14,4M 18,8M 19,0M
Potraživanja 27,3M 10,4M 11,6M 13,0M 13,7M
Financijska imovina 1,41M 1,40M 1,10M 1,12M 1,05M
Novac u banci i blagajni 1,32M 2,00M 1,67M 4,71M 4,22M
Ukupno aktiva 123,6M 101,9M 104,7M 105,3M 105,1M