EKO-GUMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje

EKO-GUMA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1997. godine

Kontakt

Vrtlarska ulica 7
Zagreb

☎ +385 98 279 334

 

OIB02994030864

MBS080120848

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 28,8k 1,95k
Dobit (neto) -21,5k -16,9k
Imovina 43,5k 68,9k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Hrvoje Iveković član društva
Ivan Karačić član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 124,2k 129,1k 78,6k 28,8k 1,95k
Poslovni prihodi 124,2k 129,1k 78,6k 28,8k 1,95k
Poslovni rashodi 113,2k 122,4k 144,1k 50,3k 17,7k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 264 35 38 48 1,15k
Ukupni rashodi 113,5k 122,4k 144,1k 50,3k 18,8k
Dobit ili gubitak razdoblja 10,7k 6,71k -65,5k -21,5k -16,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10,7k 6,71k -65,5k -21,5k -16,9k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 156,0k 101,2k 41,8k 1,38k 19,2k
Nematerijalna imovina 102,6k 60,0k 9,20k - -
Materijalna imovina 52,3k 40,1k 31,6k 333 19,2k
Financijska imovina 1,05k 1,05k 1,05k 1,05k -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 42,7k 58,9k 53,3k 42,1k 49,7k
Potraživanja 20,9k 13,1k 11,3k 132 7,59k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 752 6,28k 64 117 242
Ukupno aktiva 198,7k 160,1k 95,2k 43,5k 68,9k