e-Kolektor d.o.o. u stečaju

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada • osnovano 2014. godine

Kontakt

Slavonska avenija 58
Zagreb

☎ +385 91 633 0072

 

OIB50538578553

MBS080905438

2020 2021
Prihodi 8,49k 4,40k
Dobit (neto) 4,99k -214,1k
Imovina 19,6M 19,3M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 1,12k 584
Dobit (neto) 662 -28,4k
Imovina 2,60M 2,57M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

e-Kolektor d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2016 2017 2018 2020 2021
Ukupni prihodi 69,4M 73,9M 140,3M 8,49k 4,40k
Poslovni prihodi 69,4M 73,8M 140,2M 8,49k 4,40k
Poslovni rashodi 83,0M 94,1M 100,8M 2,82k 218,5k
Financijski prihodi 51,0k 109,4k 39,1k - 1
Financijski rashodi 2,80M 1,94M 6,94M - -
Ukupni rashodi 85,8M 96,1M 107,7M 2,82k 218,5k
Dobit ili gubitak razdoblja -16,3M -22,1M 32,5M 4,99k -214,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -16,3M -22,1M 32,5M 5,67k -214,1k
Porez na dobit - - - 681 -
2016 2017 2018 2020 2021
Dugotrajna imovina 89,6M 73,2M 37,0M 3,45M 3,45M
Nematerijalna imovina 65,5M 58,7M 25,2M 3,20M 3,20M
Materijalna imovina 22,1M 12,9M 10,2M 246,3k 246,3k
Financijska imovina 1,91M 1,53M 1,55M 8,00k 8,00k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 22,0M 18,4M 13,7M 16,1M 15,9M
Potraživanja 19,7M 16,2M 11,5M 14,2M 14,0M
Financijska imovina 485,2k 271,3k 2,61k - -
Novac u banci i blagajni 681,9k 673,7k 490,4k 159,2k 85,6k
Ukupno aktiva 113,3M 91,8M 52,2M 19,6M 19,3M

e-Kolektor društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu u stečaju Zagreb