DUPIN d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge

DUPIN d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1990. godine

Kontakt

Dvorničićeva 22
Zagreb

☎ +385 1 7899 599

 

OIB31062429092

MBS080148749

HRK 2020 2021
Prihodi 106,2M 124,9M
Dobit (neto) 2,12M 3,77M
Imovina 36,7M 43,2M
Zaposleni 140 168
Prosječna plaća 5,88k 5,38k

Vlasnici i uprava

Branislav Kurtović član društva, direktor
Marija Perković-Kurtović član društva, direktor
Goran Kurtović direktor
Vedrana Kurtović direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 91,3M 91,7M 110,0M 106,2M 124,9M
Poslovni prihodi 90,9M 91,3M 109,8M 106,2M 124,7M
Poslovni rashodi 89,3M 89,0M 105,1M 103,4M 119,9M
Financijski prihodi 416,4k 311,7k 187,1k 85,3k 152,3k
Financijski rashodi 671,4k 584,4k 523,8k 434,5k 312,4k
Ukupni rashodi 89,9M 89,5M 105,6M 103,8M 120,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,10M 1,66M 3,53M 2,12M 3,77M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,36M 2,10M 4,39M 2,45M 4,63M
Porez na dobit 267,7k 440,2k 859,7k 336,1k 861,5k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 25,4M 22,9M 645,6k 1,20M 2,09M
Nematerijalna imovina 240,7k 234,6k 210,9k 220,8k 251,4k
Materijalna imovina 25,2M 22,7M 414,7k 968,2k 1,82M
Financijska imovina - 20,0k 20,0k 20,0k 20,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 29,6M 30,1M 34,7M 35,5M 41,1M
Potraživanja 13,4M 14,9M 17,4M 17,7M 20,3M
Financijska imovina 10,0k 145,0k 203,7k 256,9k 175,6k
Novac u banci i blagajni 3,61M 1,63M 2,26M 4,71M 4,36M
Ukupno aktiva 55,1M 53,0M 35,4M 36,7M 43,2M