Dun & Bradstreet d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Fallerovo šetalište 22
Zagreb

☎ +385 1 3030 500

 

OIB48270876028

MBS080282955

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 4.215.882 4.252.032
Dobit (neto) 589.950 606.709
Imovina 3.720.463 4.631.605
Zaposleni 48 48
Prosječna plaća 1.452 1.536
2021 2022
Prihodi 31.764.564 32.036.941
Dobit (neto) 4.444.983 4.571.254
Imovina 28.031.832 34.896.831
Zaposleni 48 48
Prosječna plaća 10.943 11.577

Vlasnici i uprava

Dun & Bradstreet jedini član d.o.o
Melita Trop Đukić direktor

Dun & Bradstreet d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.825.806 4.511.877 4.045.828 4.215.882 4.252.032
Poslovni prihodi 4.791.522 4.469.192 3.993.446 4.183.112 4.195.115
Poslovni rashodi 3.509.006 3.399.670 3.202.773 3.484.843 3.504.171
Financijski prihodi 34.283 42.686 52.382 32.770 56.917
Financijski rashodi 45.819 4.548 11.034 8.396 3.574
Ukupni rashodi 3.554.825 3.404.218 3.213.808 3.493.240 3.507.745
Dobit ili gubitak razdoblja 1.017.565 903.841 680.061 589.950 606.709
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.270.980 1.107.658 832.020 722.641 744.287
Porez na dobit 253.415 203.817 151.959 132.691 137.577
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 116.341 181.636 109.703 131.797 97.717
Nematerijalna imovina 57.671 129.503 70.959 41.867 31.688
Materijalna imovina 49.996 46.713 38.744 88.266 64.801
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 8.673 5.420 - 1.663 1.227
Kratkotrajna imovina 2.680.509 3.630.177 3.353.280 3.460.194 4.389.749
Potraživanja 897.230 712.401 944.334 510.873 639.661
Financijska imovina 688.251 1.291.256 12.715 12.759 24.850
Novac u banci i blagajni 1.093.343 1.624.835 2.396.230 2.936.561 3.725.237
Ukupno aktiva 2.919.821 3.935.044 3.597.838 3.720.463 4.631.605
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 36.360.040 33.994.744 30.483.296 31.764.564 32.036.941
Poslovni prihodi 36.101.728 33.673.128 30.088.624 31.517.658 31.608.095
Poslovni rashodi 26.438.608 25.614.816 24.131.300 26.256.556 26.402.180
Financijski prihodi 258.311 321.619 394.673 246.906 428.846
Financijski rashodi 345.227 34.272 83.139 63.264 26.930
Ukupni rashodi 26.783.836 25.649.088 24.214.438 26.319.820 26.429.110
Dobit ili gubitak razdoblja 7.666.847 6.809.992 5.123.922 4.444.983 4.571.254
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.576.205 8.345.656 6.268.858 5.444.745 5.607.831
Porez na dobit 1.909.358 1.535.664 1.144.936 999.762 1.036.577
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 876.577 1.368.541 826.564 993.029 736.250
Nematerijalna imovina 434.529 975.742 534.642 315.449 238.756
Materijalna imovina 376.698 351.962 291.922 665.046 488.245
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 65.350 40.837 - 12.534 9.249
Kratkotrajna imovina 20.196.302 27.351.570 25.265.292 26.070.834 33.074.568
Potraživanja 6.760.185 5.367.588 7.115.089 3.849.173 4.819.531
Financijska imovina 5.185.632 9.728.972 95.803 96.138 187.238
Novac u banci i blagajni 8.237.800 12.242.325 18.054.400 22.125.524 28.067.799
Ukupno aktiva 21.999.392 29.648.590 27.107.912 28.031.832 34.896.831

Dun & Bradstreet društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne i bonitetne informacije Zagreb