DOMGRAD d.o.o. u likvidaciji

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1997. godine

Kontakt

Vrančićeva 4
Zagreb

☎ +385 1 3779 565

 

OIB45473512053

MBS080156433

2020 2021
Prihodi - -
Dobit (neto) -43 -
Imovina 43 43
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi - -
Dobit (neto) -5 -
Imovina 5 5
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

DOMGRAD d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 734 2,32k 42 42 -
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 44 27 1 1 -
Ukupni rashodi 778 2,35k 43 43 -
Dobit ili gubitak razdoblja -778 -2,35k -43 -43 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -778 -2,35k -43 -43 -
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,45k 1 43 43 43
Potraživanja - 1 43 43 43
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3,45k - - - -
Ukupno aktiva 3,45k 1 43 43 43

DOMGRAD društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji Zagreb