DICENTRA d.o.o. za trgovinu i usluge

DICENTRA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine

Kontakt

Froudeova ulica 7
Zagreb

☎ +385 32 416 867

 

OIB79709472695

MBS030014893

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 67,7M 14,9M
Dobit (neto) 27,2M 12,0M
Imovina 74,2M 54,6M
Zaposleni 7 5
Prosječna plaća 9,61k 10,0k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 40,0M 66,9M 68,2M 67,7M 14,9M
Poslovni prihodi 39,9M 42,9M 38,8M 40,3M 528,7k
Poslovni rashodi 37,0M 40,3M 38,2M 40,3M 2,95M
Financijski prihodi 19,6k 24,0M 29,4M 27,4M 14,4M
Financijski rashodi 2,41M 2,59M 880,6k 168,8k 4,73k
Ukupni rashodi 39,4M 42,9M 39,1M 40,5M 2,96M
Dobit ili gubitak razdoblja 450,5k 23,9M 29,1M 27,2M 12,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 584,2k 24,0M 29,1M 27,2M 12,0M
Porez na dobit 133,7k 132,5k 10,8k 8,38k -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 84,8M 76,1M 58,7M 57,4M 40,1M
Nematerijalna imovina 69,7k 50,2k 33,0k 110,6k -
Materijalna imovina 1,28M 1,16M 1,84M 1,54M 1,09M
Financijska imovina 82,6M 74,2M 56,2M 55,1M 39,0M
Potraživanja 889,4k 624,3k 614,7k 613,8k -
Kratkotrajna imovina 17,2M 9,56M 9,06M 16,8M 14,5M
Potraživanja 12,8M 8,82M 6,38M 9,89M 11,2M
Financijska imovina 56,4k - 1,00M - 15,9k
Novac u banci i blagajni 54,4k 238,9k 1,44M 5,69M 3,18M
Ukupno aktiva 102,2M 85,6M 68,3M 74,2M 54,6M