PEVEX d.d.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2003. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Savska cesta 84
Sesvete

☎ +385 43 643 132

 

OIB73660371074

MBS080463718

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 333.939.963 386.085.369
Dobit (neto) 38.217.369 34.831.846
Imovina 241.276.440 291.052.830
Zaposleni 2.041 2.129
Prosječna plaća 765 816
2021 2022
Prihodi 2.516.070.656 2.908.960.217
Dobit (neto) 287.948.768 262.440.549
Imovina 1.817.897.344 2.192.937.552
Zaposleni 2.041 2.129
Prosječna plaća 5.766 6.152

Vlasnici i uprava

Kristina Prokš predsjednik nadzornog odbora
Damir Spudić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Antonija Glavaš član nadzornog odbora
Eugen Perić član nadzornog odbora
Nenad Bračun član nadzornog odbora
Krešimir Bubalo predsjednik uprave
Ivan Jukić član uprave
Renata Duka član uprave

PEVEX d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 259.451.642 283.700.494 300.454.504 333.939.963 386.085.369
Poslovni prihodi 258.870.652 283.442.999 299.352.221 333.417.872 384.623.491
Poslovni rashodi 236.038.863 256.576.488 266.984.216 285.818.487 338.192.033
Financijski prihodi 581.004 257.495 1.102.268 522.078 1.461.878
Financijski rashodi 548.030 908.709 1.433.386 1.035.878 1.269.358
Ukupni rashodi 236.586.896 257.485.204 268.417.605 286.854.379 339.461.392
Dobit ili gubitak razdoblja 18.525.636 21.331.097 26.467.064 38.217.369 34.831.846
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 22.864.752 26.215.296 32.036.894 47.085.588 46.623.976
Porez na dobit 4.339.115 4.884.200 5.569.829 8.868.220 11.792.130
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 41.303.775 81.188.907 115.774.517 120.286.209 144.813.733
Nematerijalna imovina 265.666 25.217.741 21.612.509 20.888.822 37.986.493
Materijalna imovina 38.564.852 53.575.283 92.153.680 98.299.234 105.735.581
Financijska imovina 2.473.258 2.395.881 2.008.330 1.098.151 1.091.658
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 93.536.307 80.831.808 103.737.361 119.725.478 145.990.620
Potraživanja 24.958.360 15.847.224 15.441.050 13.940.450 26.145.450
Financijska imovina 13.363.589 4.218.023 4.079.408 4.044.796 4.687.792
Novac u banci i blagajni 1.923.359 6.232.561 26.800.663 33.974.286 27.198.288
Ukupno aktiva 134.967.645 162.205.942 219.740.468 241.276.440 291.052.830
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.954.838.400 2.137.541.376 2.263.774.464 2.516.070.656 2.908.960.217
Poslovni prihodi 1.950.460.928 2.135.601.280 2.255.469.312 2.512.136.960 2.897.945.697
Poslovni rashodi 1.778.434.816 1.933.175.552 2.011.592.576 2.153.499.392 2.548.107.879
Financijski prihodi 4.377.575 1.940.101 8.305.042 3.933.600 11.014.520
Financijski rashodi 4.129.136 6.846.671 10.799.852 7.804.824 9.563.985
Ukupni rashodi 1.782.563.968 1.940.022.272 2.022.392.448 2.161.304.320 2.557.671.864
Dobit ili gubitak razdoblja 139.581.408 160.719.152 199.416.096 287.948.768 262.440.549
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 172.274.480 197.519.152 241.381.984 354.766.368 351.288.353
Porez na dobit 32.693.064 36.800.008 41.965.884 66.817.608 88.847.804
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 311.203.296 611.717.824 872.303.104 906.296.448 1.091.099.073
Nematerijalna imovina 2.001.661 190.003.072 162.839.456 157.386.832 286.209.232
Materijalna imovina 290.566.880 403.662.976 694.331.904 740.635.584 796.664.741
Financijska imovina 18.634.768 18.051.768 15.131.768 8.274.022 8.225.100
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 704.749.312 609.027.264 781.609.152 902.071.616 1.099.966.329
Potraživanja 188.048.768 119.400.912 116.340.592 105.034.328 196.992.895
Financijska imovina 100.687.968 31.780.698 30.736.304 30.475.516 35.320.175
Novac u banci i blagajni 14.491.554 46.959.236 201.929.600 255.979.264 204.925.508
Ukupno aktiva 1.016.913.728 1.222.140.672 1.655.634.560 1.817.897.344 2.192.937.552

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo Sesvete