DETERMINO d.o.o. u stečaju

Oblikovanje i obrada ravnog stakla • osnovano 1996. godine

Kontakt

Maunska 8
Zagreb

OIB77488776897

MBS080103005

2017 2018
Prihodi 19,6M 6,69M
Dobit (neto) 138,3k -999,9k
Imovina 17,8M 18,8M
Zaposleni 28 28
Prosječna plaća 3,72k 2,09k
2017 2018
Prihodi 2,61M 888,9k
Dobit (neto) 18,3k -132,7k
Imovina 2,36M 2,50M
Zaposleni 28 28
Prosječna plaća 494 278

DETERMINO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 17,3M 26,3M 13,7M 19,6M 6,69M
Poslovni prihodi 17,3M 26,3M 13,3M 19,4M 6,62M
Poslovni rashodi 16,5M 25,2M 15,7M 19,0M 7,55M
Financijski prihodi 31,2k 71,1k 374,1k 274,1k 75,7k
Financijski rashodi 156,2k 382,9k 633,8k 457,1k 139,7k
Ukupni rashodi 16,7M 25,6M 16,3M 19,5M 7,69M
Dobit ili gubitak razdoblja 497,3k 576,5k -2,62M 138,3k -999,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 621,4k 722,4k -2,62M 170,0k -999,9k
Porez na dobit 124,1k 145,8k - 31,6k -
2014 2015 2016 2017 2018
Dugotrajna imovina 500,0k 4,59M 3,74M 3,15M 2,24M
Nematerijalna imovina - 4,55k 650 - -
Materijalna imovina 500,0k 1,59M 1,18M 910,1k -
Financijska imovina - 3,00M 2,55M 2,24M 2,24M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9,75M 15,2M 14,0M 14,6M 16,6M
Potraživanja 4,83M 7,42M 4,76M 6,70M 8,56M
Financijska imovina 500,0k 962,0k 2,44M 2,99M 3,19M
Novac u banci i blagajni 546,6k 255,7k 9,31k 7,27k 5,08k
Ukupno aktiva 10,2M 19,8M 17,8M 17,8M 18,8M

DETERMINO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo u stečaju Zagreb