C.I.A.K. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge

C.I.A.K. d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine

Kontakt

Savska opatovina 36
Zagreb

☎ +385 1 3463 521

 

OIB47428597158

MBS080106758

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 334,0M 383,1M
Dobit (neto) 4,27M 7,79M
Imovina 317,0M 373,2M
Zaposleni 164 203
Prosječna plaća 6,36k 6,26k

Vlasnici i uprava

CIAK Grupa d.d. jedini član d.o.o
Ivica Greguraš direktor
Ivan Leko prokurist
Stipo Marić prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 315,9M 351,8M 345,0M 334,0M 383,1M
Poslovni prihodi 308,1M 347,9M 334,2M 332,2M 382,1M
Poslovni rashodi 295,1M 337,4M 320,3M 324,4M 369,2M
Financijski prihodi 7,80M 3,92M 10,7M 1,75M 1,07M
Financijski rashodi 7,92M 4,71M 4,15M 5,06M 4,27M
Ukupni rashodi 303,0M 342,2M 324,4M 329,4M 373,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 10,8M 7,84M 17,5M 4,27M 7,79M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 12,8M 9,64M 20,5M 4,56M 9,71M
Porez na dobit 1,96M 1,80M 2,95M 285,3k 1,92M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 169,0M 163,8M 154,5M 144,6M 170,6M
Nematerijalna imovina 4,01M 3,81M 9,79M 3,52M 3,58M
Materijalna imovina 94,3M 89,3M 90,3M 91,9M 118,6M
Financijska imovina 70,5M 70,5M 44,1M 42,6M 42,6M
Potraživanja 184,6k 90,2k 10,2M 5,20M 5,26M
Kratkotrajna imovina 160,2M 177,3M 189,3M 172,3M 202,5M
Potraživanja 92,5M 117,6M 116,6M 96,5M 106,6M
Financijska imovina 1,33M 1,44M 4,11M 5,75M 2,69M
Novac u banci i blagajni 2,10M 1,76M 1,08M 806,6k 1,19M
Ukupno aktiva 330,0M 342,4M 344,4M 317,0M 373,2M