CIAK TRUCK d.o.o.

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila • osnovano 2003. godine

Kontakt

Jelkovečka ulica 5
Sesvete

☎ +385 1 3765 951

 

OIB78969071801

MBS080460170

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 113,4M 137,3M
Dobit (neto) 1,60M 1,33M
Imovina 91,2M 125,1M
Zaposleni 89 96
Prosječna plaća 7,31k 7,81k
2020 2021
Prihodi 15,0M 18,2M
Dobit (neto) 212,5k 177,4k
Imovina 12,1M 16,6M
Zaposleni 89 96
Prosječna plaća 970 1,03k

Vlasnici i uprava

CIAK Grupa d.d. jedini član d.o.o
Antonijo Pušić direktor
Damir Kos prokurist
Ivan Leko prokurist

CIAK TRUCK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 97,0M 107,5M 116,3M 113,4M 137,3M
Poslovni prihodi 96,3M 106,3M 113,6M 113,0M 136,8M
Poslovni rashodi 91,4M 102,8M 111,3M 109,3M 134,6M
Financijski prihodi 646,5k 1,15M 2,78M 328,9k 475,9k
Financijski rashodi 1,37M 2,09M 2,00M 1,90M 1,44M
Ukupni rashodi 92,8M 104,9M 113,3M 111,2M 136,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,43M 2,13M 2,44M 1,60M 1,33M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,21M 2,62M 3,02M 2,16M 1,30M
Porez na dobit 770,6k 491,6k 574,4k 568,0k -36,5k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 17,3M 25,0M 27,9M 25,0M 44,4M
Nematerijalna imovina 839,9k 533,2k 369,4k 150,5k 198,5k
Materijalna imovina 12,3M 18,8M 19,1M 16,1M 15,3M
Financijska imovina 4,21M 5,60M 8,44M 8,46M 28,5M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 58,8M 66,0M 69,9M 65,9M 79,7M
Potraživanja 22,0M 27,8M 30,2M 29,7M 34,7M
Financijska imovina 2,67M 2,85M 2,35M 2,21M 1,63M
Novac u banci i blagajni 1,17M 2,38M 5,25M 206,8k 3,06M
Ukupno aktiva 77,3M 92,2M 99,1M 91,2M 125,1M

CIAK TRUCK d.o.o. za trgovinu i usluge Sesvete