ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju

ČATEKS d.d.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 1992. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 115,4M 116,6M
Dobit (neto) 9,40M 8,30M
Imovina 93,7M 111,5M
Zaposleni 248 247
Prosječna plaća 4,84k 5,17k

Vlasnici i uprava

Lana Soldo predsjednik nadzornog odbora
Sanja Kolarić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dragan Ergarac član nadzornog odbora
Gordana Nedeljko član nadzornog odbora
Nenad Leček član nadzornog odbora
Matija Bilandžija predsjednik uprave
Oliver Rođak član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 82,3M 92,8M 89,5M 115,4M 116,6M
Poslovni prihodi 81,8M 92,2M 89,3M 115,0M 116,2M
Poslovni rashodi 79,7M 87,3M 85,0M 104,0M 107,0M
Financijski prihodi 463,2k 668,7k 215,0k 461,7k 457,6k
Financijski rashodi 1,86M 2,03M 1,09M 1,13M 839,6k
Ukupni rashodi 81,6M 89,4M 86,1M 105,1M 107,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 735,3k 3,43M 3,41M 9,40M 8,30M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 735,3k 3,43M 3,41M 10,3M 8,81M
Porez na dobit - - - 946,6k 509,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 54,7M 51,8M 50,6M 52,5M 68,6M
Nematerijalna imovina 265,0k 189,2k 113,4k 610,7k 2,01M
Materijalna imovina 53,9M 51,4M 49,0M 50,8M 65,9M
Financijska imovina 283,7k 64,7k 1,36M 1,00M 618,6k
Potraživanja 239,1k 136,7k 76,2k 44,1k 11,2k
Kratkotrajna imovina 35,3M 37,2M 38,4M 41,0M 42,8M
Potraživanja 5,66M 8,97M 9,04M 9,20M 7,58M
Financijska imovina - - 343,4k 352,1k 344,4k
Novac u banci i blagajni 2,90M 2,80M 1,45M 6,49M 8,31M
Ukupno aktiva 90,2M 89,3M 89,2M 93,7M 111,5M