BETON-LUČKO d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 7.779.766 8.025.567
Dobit (neto) 16.677 448.893
Imovina 11.725.222 10.239.735
Zaposleni 95 80
Prosječna plaća 776 927
2021 2022
Prihodi 58.616.648 60.468.642
Dobit (neto) 125.657 3.382.187
Imovina 88.343.688 77.151.287
Zaposleni 95 80
Prosječna plaća 5.851 6.987

Vlasnici i uprava

Božidar Jelenić član društva, zastupnik podružnice
Danica Jelenić član društva, direktor
Tanja Jelenić direktor

BETON-LUČKO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.317.077 5.826.077 6.139.868 7.779.766 8.025.567
Poslovni prihodi 6.150.594 5.707.945 6.034.470 7.766.397 8.022.927
Poslovni rashodi 6.117.454 5.279.968 5.621.349 7.498.298 7.364.921
Financijski prihodi 166.483 118.133 105.398 13.368 2.640
Financijski rashodi 179.197 454.200 278.853 256.028 96.333
Ukupni rashodi 6.296.651 5.734.168 5.900.203 7.754.327 7.461.255
Dobit ili gubitak razdoblja 20.426 91.909 212.664 16.677 448.893
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20.426 91.909 239.665 25.438 564.312
Porez na dobit - - 27.001 8.760 115.418
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.858.295 10.075.595 9.043.310 8.919.998 7.757.051
Nematerijalna imovina 91.035 87.939 24.049 - -
Materijalna imovina 5.907.971 6.130.215 5.047.740 5.192.815 3.916.461
Financijska imovina 3.614.727 3.616.024 3.730.104 3.485.772 3.630.126
Potraživanja 244.560 241.415 241.415 241.410 210.463
Kratkotrajna imovina 3.675.187 3.382.252 3.630.926 2.805.223 2.482.684
Potraživanja 1.045.672 744.132 905.189 877.150 504.503
Financijska imovina 258.810 171.614 171.614 175.116 201.930
Novac u banci i blagajni 10.080 4.615 667 97.706 264.928
Ukupno aktiva 13.533.482 13.457.847 12.674.237 11.725.222 10.239.735
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 47.596.024 43.896.584 46.260.840 58.616.648 60.468.642
Poslovni prihodi 46.341.656 43.006.512 45.466.716 58.515.920 60.448.745
Poslovni rashodi 46.091.960 39.781.920 42.354.056 56.495.932 55.491.003
Financijski prihodi 1.254.370 890.076 794.124 100.728 19.897
Financijski rashodi 1.350.164 3.422.175 2.101.021 1.929.050 725.828
Ukupni rashodi 47.442.120 43.204.092 44.455.080 58.424.984 56.216.831
Dobit ili gubitak razdoblja 153.902 692.493 1.602.319 125.657 3.382.187
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 153.902 692.493 1.805.760 191.665 4.251.811
Porez na dobit - - 203.441 66.008 869.624
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 74.277.328 75.914.576 68.136.824 67.207.728 58.445.504
Nematerijalna imovina 685.906 662.580 181.200 - -
Materijalna imovina 44.513.608 46.188.112 38.032.204 39.125.268 29.508.582
Financijska imovina 27.235.168 27.244.936 28.104.476 26.263.554 27.351.185
Potraživanja 1.842.643 1.818.947 1.818.947 1.818.909 1.585.737
Kratkotrajna imovina 27.690.700 25.483.580 27.357.218 21.135.956 18.705.783
Potraživanja 7.878.617 5.606.669 6.820.153 6.608.887 3.801.179
Financijska imovina 1.950.006 1.293.031 1.293.031 1.319.416 1.521.448
Novac u banci i blagajni 75.955 34.773 5.031 736.169 1.996.106
Ukupno aktiva 101.968.024 101.398.152 95.494.040 88.343.688 77.151.287

BETON-LUČKO društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu Zagreb