B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1997. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 329.555 294.081
Dobit (neto) −757 7.267
Imovina 102.031 107.822
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 786 1.000
2021 2022
Prihodi 2.483.039 2.215.759
Dobit (neto) −5.706 54.756
Imovina 768.753 812.386
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 5.924 7.537

Vlasnici i uprava

Tajna Čehulić-Đurđević jedini osnivač d.o.o, direktor
Srećko Đurđević direktor

B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 335.419 342.318 309.182 329.555 294.081
Poslovni prihodi 335.419 342.318 309.101 328.110 293.583
Poslovni rashodi 339.524 344.288 328.352 329.428 285.577
Financijski prihodi - - 81 1.445 498
Financijski rashodi 507 116 493 885 1.236
Ukupni rashodi 340.031 344.405 328.846 330.313 286.814
Dobit ili gubitak razdoblja −4.611 −2.087 −19.664 −757 7.267
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.611 −2.087 −19.664 −757 7.267
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 19.672 15.444 20.078 22.313 18.365
Nematerijalna imovina 1.730 - - - -
Materijalna imovina 17.942 15.444 20.078 22.313 18.365
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 103.532 94.785 70.282 79.717 89.456
Potraživanja 37.355 35.875 22.966 34.794 38.073
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 11.376 11.821 7.920 4.700 5.624
Ukupno aktiva 123.205 110.491 90.645 102.031 107.822
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.527.220 2.579.197 2.329.536 2.483.039 2.215.759
Poslovni prihodi 2.527.220 2.579.197 2.328.924 2.472.150 2.212.003
Poslovni rashodi 2.558.144 2.594.045 2.473.974 2.482.076 2.151.683
Financijski prihodi - - 612 10.889 3.756
Financijski rashodi 3.821 877 3.721 6.669 9.320
Ukupni rashodi 2.561.965 2.594.922 2.477.695 2.488.745 2.161.003
Dobit ili gubitak razdoblja −34.745 −15.725 −148.159 −5.706 54.756
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −34.745 −15.725 −148.159 −5.706 54.756
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 148.225 116.366 151.280 168.123 138.376
Nematerijalna imovina 13.035 - - - -
Materijalna imovina 135.190 116.366 151.280 168.123 138.376
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 780.064 714.160 529.543 600.630 674.010
Potraživanja 281.452 270.304 173.038 262.161 286.864
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 85.719 89.071 59.679 35.417 42.381
Ukupno aktiva 928.289 832.500 682.965 768.753 812.386

B.A.M.T. TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb